Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Смаль В.В. Індустріальні та постіндустріальні зміни в структурі зайнятості населення України

  • Назва статті: Індустріальні та постіндустріальні зміни в структурі зайнятості населення України
  • Автор(и): Смаль В.В.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 53-58
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Структура зайнятості населення є важливим індикатором рівня розвитку країни. У статті проаналізовані зміни, що відбулись у структурі зайнятості населення України впродовж останніх десятиліть. Розглянуто відповідність цих змін існуючим схемам структурних перетворень. Встановлено, що суттєві трансформації, які відбулись у структурі зайнятості населення, не завжди відповідали класичній моделі. Порівняльний статистичний аналіз дозволив розкрити спільні із розвиненими країнами тенденції та виявити ряд притаманних для Україні рис.
Ключові слова: структура зайнятості, Україна, структурні зміни, сектор економіки, деіндустріалізація.

Валентина Смаль. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ. Структура занятости населения является важным индикатором уровня развития страны. В статье проанализированы изменения, происшедшие в структуре занятости населения Украины на протяжении последних десятилетий. Рассмотрено соответствие этих изменений существующим схемам структурных преобразований. Установлено, что существенные трансформации, происшедшие в структуре занятости населения, не всегда отвечали классическим моделям. Сравнительный статистический анализ позволил раскрыть общие с развитыми странами тенденции и выявить особенности, характерные для Украины.
Ключевые слова: структура занятости, Украина, структурные изменения, экономический сектор, деиндустриализация.

Valentyna Smal. INDUSTRIAL AND POST-INDUSTRIAL CHANGES IN EMPLOYMENT STRUCTURE IN UKRAINE. Employment structure is an important indicator of a national development level. The main changes іn the employment structure of Ukraine are analyzed in the paper. Correspondence between those changes and existing models of structural transformation are examined. It was determined that significant transformations that occurred in Ukraine employment structure are not always adequate to the classic models. Statistical analysis provides the possibility to determine the common with advanced economies features as well as to reveal some specific peculiarities.
Keywords: employment structure, Ukraine, structural changes, economy sector, deindustrialization.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука