Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Мезенцев К.В., Сайчук В.С. Територіальна диференціація природного відтворення ресурсів праці Хмельницької області

  • Назва статті: Територіальна диференціація природного відтворення ресурсів праці Хмельницької області
  • Автор(и): Мезенцев К.В., Сайчук В.С.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 45-52
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Розкрито зміст показників, що відображають вплив демографічних процесів на ринок праці регіону. На основі методу кластерного аналізу та індексного методу проведено групування районів Хмельницької області за показниками природного руху та структури населення. Здійснено інтегральну типізацію районів за показниками природного відтворення ресурсів праці. Розкрито демографічні особливості кожного типу районів зокрема та виявлено суспільно-географічні особливості результатів типізації районів області в цілому.
Ключов і слова: ресурси праці, ринок праці, демографічні процеси, природне відтворення, територіальна диференціація, кластерний аналіз, індексний метод, групування, типізація.

Константин Мезенцев, Виктор Сайчук. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ. Раскрыто содержание показателей, отражающих влияние демографических процессов на рынок труда региона. На основе метода кластерного анализа и индексного метода проведена группировка районов Хмельницкой области по показателям естественного движения и структуры населения. Осуществлена интегральная типизация районов по показателям естественного воспроизводства ресурсов труда. Раскрыты демографические особенности каждого типа районов в частности и выявлены общественно-географические особенности результатов типизации районов области в целом.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, рынок труда, демографические процессы, естественное воспроизводство,
территориальная дифференциация, кластерный анализ, индексный метод, группировка, типизация.

Kostyantyn Mezentsev, Viktor Saychuk. TERRITORIAL DIFFERENTIATION OF THE NATURAL REPRODUCTION OF LABOUR RESOURCES IN KHMELNYTSKY REGION. The essence of indicators that represent the impact of demographic processes on the regional labor market is revealed. Grouping of Khmelnitsky region districts by the indicators of natural movement and population structure with the method of cluster analysis and the index method is carried out. Integral typing of districts by indicators of natural reproduction of labor resources is carried out. The demographic characteristics of each type in particular and human-geographical features of the results of district typing in region as a whole are shown.
Keywords: labor resources, labor market, demographic processes, natural reproduction, territorial differentiation, cluster analysis, index method, grouping, typing.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука