Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Кулєшова Г.О. Прикордонні соціогеосистеми: суспільно-географічні особливості, проблеми та перспективи розвитку (на прикладі Харківського регіону)

  • Назва статті: Прикордонні соціогеосистеми: суспільно-географічні особливості, проблеми та перспективи розвитку (на прикладі Харківського регіону)
  • Автор(и): Кулєшова Г.О.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 168-180
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

У статті запропоновано поняття "прикордонна соціогеосистема" та "прикордонний соціум". Дано визначення трансляційної функції кордону. Охарактеризовано особливості демографічної ситуації та виявлені тенденції розвитку малого підприємництва у прикордонних районах Харківського регіону. Наведено результати соціологічного опитування населення щодо особливостей перетину державного кордону. Представлено результати аналізу суспільно-географічних особливостей Харківського регіону як прикордонної соціогеосистеми з використанням різних методів дослідження, виявлені проблеми та перспективи його розвитку.
Ключові слова: соціогеосистема, прикордонна соціогеосистема, прикордонний соціум, кордон, суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем.

Анна Кулешова. ПРИГРАНИЧНЫЕ СОЦИОГЕОСИСТЕМЫ: ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА). В статье предложены понятия «приграничная социогеосистема» и «приграничный социум». Дано определение трансляционной функции границы. Охарактеризованы особенности демографической ситуации и выявлены тенденции развития малого предпринимательства в приграничных районах Харьковского региона. Показаны результаты социологического опроса населения об особенностях пересечения государственной границы. Представлены результаты анализа общественно-географических особенностей Харьковского региона как приграничной социогеосистемы с использованием разных методов исследования, определены проблемы и перспективы его развития.
Ключевые слова: сициогеосистема, приграничная социогеосистема, приграничный социум, граница, общественно-географические особенности приграничных социогеосистем.

Ganna Kulieshova. THE BORDER SOCIAL GEOSYSTEMS: THE PUBLIC-GEOGRAPHICAL FEATURES, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF THE KHARKOV REGION). In the article the content of the concepts "the border social geosystem" and "the border socium" are suggested. The translation function of border has been established. The features of demographic situation are characterized and the trends of development the small business in border areas of Kharkov region are considered. The results of the opinion poll about the features of border crossing are showed. The results of the analysis of public-geographical features the Kharkov region as a border social geosystem with use of different research methods are presented and the problems and prospects of its development are сonsidered.
Keywords: social geosystem, border social geosystem, border socium, border, the public-geographical features of the border
social geosystem.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука