Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Нємець О.К. До питання використання кластерного аналізу в соціально-економічних дослідженнях

  • Назва статті: До питання використання кластерного аналізу в соціально-економічних дослідженнях
  • Автор(и): Нємець О.К.
  • УДК: 330.43
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 163-168
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

У статті розглядаються питання необхідності проведення комплексних міждисциплінарних соціально-економічних досліджень з метою розробки стратегії подолання кризових явищ в економіці України. Обґрунтовується застосування кластерного аналізу в виявленні територіальних змін економічного процесу з позицій дослідження кластерів, як елементів соціально-економічної структури суспільства. Запропонований підхід заснований на уявленні про соціальні наслідки функціонування економіки держави. Наведено результати кластерного аналізу для групування регіонів України за 70 показниками для 2002, 2005, 2007 років.
Ключові слова: соціально-економічні дослідження, кластерний аналіз, кластер, якість життя населення, економічний процес.

Алексей Немец. К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА В СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. В статье рассматриваются вопросы необходимости проведения комплексных междисциплинарных социально-экономических исследований з целью разработки стратегии преодоления кризисных явлений в экономике Украины. Обосновывается использование кластерного анализа в выявлении территориальных изменений экономического процесса с позиций исследования кластеров, как элементов социально-экономической структуры общества. Предложен подход, основанный на представлении о социальных последствиях функционирования экономики государства. Приведены результаты кластерного анализа для группирования регионов Украины по 70 показателями на 2002, 2005, 2007 годы.
Ключевые слова: социально-экономические исследования, кластерный анализ, кластер, качество жизни населения, экономический процесс.

Aleksey Nemets. TO QUESTION OF CLUSTER ANALYSIS IN SOCIO-ECONOMIC STUDIES. The article examines the need for integrated interdisciplinary socio-economic studies to develop a strategy of overcoming the crisis in the economy of Ukraine. Usage of cluster analysis to identify territorial changes in the economic process from a position of studying clusters as elements of the socio-economic structure of society is grounded. An approach based on the notion about social impact of the
economy of the state is suggested. Results of cluster analysis of grouping regions of Ukraine on 70 indices for 2002, 2005, 2007 years are given.
Keywords: socio-economic studies, cluster analysis, cluster, population life quality, economic process.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука