Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Жемерова В.О. Водні ресурси Харківської області та соціально-географічні аспекти їх дослідження

  • Назва статті: Водні ресурси Харківської області та соціально-географічні аспекти їх дослідження
  • Автор(и): Жемерова В.О.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 181-184
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Проаналізовано соціально-географічні аспекти дослідження водних ресурсів у Харківській області. Підкреслено, що проблеми водопостачання у регіоні можна вирішити за рахунок більш широкого використання підземних вод. Серед соціальних питань, які планується дослідити, є такі: зв'язок між якістю води та захворюваністю населення, розповсюдження і запаси лікувальних вод по території області та організація нових санаторіїв на їх основі, просвітницька робота серед
населення.
Ключові слова: водні ресурси, водозабезпеченість, водно-ресурсний потенціал, підземні води, поверхневі води.

Варвара Жемерова. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проанализированы социально-географические аспекты исследования водных ресурсов в Харьковской области. Подчеркнуто, что проблемы водоснабжения в регионе можно решить за счет более широкого использования подземных вод. Среди социальных вопросов, которые планируется исследовать, есть следующие: связь между качеством воды и заболеваемостью населения, распространение и запасы лечебных вод по территории области и организация новых санаториев на их основе, просветительская работа среди населения.
Ключевые слова: водные ресурсы, водообеспеченность, водно-ресурсный потенциал, подземные воды, поверхностные воды.

Varvara Zhemerova. WATER RESOURCES OF KHARKOV REGION AND SOCIAL-GEOGRAPHICAL ASPECTS OF ITS RESEARCH. The social and economic aspects of a study the water resources in Kharkov region are analyzed. It is emphasized that the problems of water supply in the region can be solved due to the wider use of underwater. Among the social questions, which it is planned to investigate, are the following: the connection between the quality of water and the morbidity of population, propagation and the supplies of therapeutic water on the territory of region and the organization of new sanatoriums on its basis, enlightenment work among the population.
Keywords: water resources, water probability, water-resource potential, underwater, surface water.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука