Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Нємець Л.М., Моштакова Н.В. Просторовий аналіз музеїв Луганської області (сучасний стан, проблеми, перспективи)

  • Назва статті: Просторовий аналіз музеїв Луганської області (сучасний стан, проблеми, перспективи)
  • Автор(и): Нємець Л.М., Моштакова Н.В.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 73-79
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Розкрито сутність "музейний профіль". Розроблена детальна схема класифікації музеїв за профілем. Виявлені головні недоліки і проблеми існуючої класифікації музеїв за профілем. Скоректовані профілі музеїв Луганської області відповідно до чинного законодавства, змісту музейних фондів та ролі музеїв у суспільстві. Проаналізована профільна класифікація державних, громадських і музеїв при навчальних закладах області.
Ключов і слова: музей, музейна мережа, музейний профіль, види музеїв за профілем (історичні, художні, мистецтвознавчі, літературні, архітектурні, природничі, технічні, галузеві, комплексні).

Людмила Немец, Наталия Моштакова. ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МУЗЕЕВ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ). Раскрыта сущность понятия "музейный профиль". Разработана детальная схема классификации музеев по профилю. Выявлены главные недостатки и проблемы существующей классификации музеев по профилю. Скорректированы профили музеев Луганской области в соответствии с действующим законодательством, содержанием музейных фондов и роли музеев в обществе. Проанализирована профильная классификация государственных, общественных и музеев при учебных заведениях Луганской области.
Ключевые слова: музей, музейная сеть, музейный профиль, виды музеев по профилю (исторические, художественные, искусствоведческие, литературные, архитектурные, природные, технические, отраслевые, комплексные)

Ludmila Nemets, Natalia Moshtakova. SPATIAL ANALYSIS OF MUSEUMS OF THE LUGANSK REGION (THE MODERN STATUS, PROBLEMS, PROSPECTS). In this work was exposed the meaning of "museum type". The detailed chart of classification of museums types is developed. The main shortcomings and problems of existent classification of museums types are exposed. The museums types of the Lugansk region are adjusted in accordance with the active law, by maintenance of museum funds and role of museums in society. Classification of museums types of state, public and museums at educational establishments of the Lugansk region is analysed.
Keywords: museum, museum system, museum profile, types of museums of profile (history, artistic, study of art, literary, architectural, natural, technical, of a particular branch, complex).

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука