Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Романів О.Я. Географія медичного туризму Європи

  • Назва статті: Географія медичного туризму Європи
  • Автор(и): Романів О.Я.
  • УДК: 338.48-6:615.8
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 79-84
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

У статті розкрито зміст медичного туризму, вказано його основні ознаки та відмінності від оздоровчого туризму. Проаналізовано тенденції розвитку медичного туризму у Європі в умовах формування єдиного ринку медичних послуг. Встановлено фактори інтенсифікації туристичних потоків, ключовою метою яких є отримання медичної допомоги (переважно, послуг стоматології, пластичної хірургії, лікування хвороб із ускладненими діагнозами). Виділено розвинені та перспективні кластери медичного туризму, охарактеризовано їх спеціалізацію.
Ключові слова: медичний туризм, охорона здоров’я, фактор.

Оксана Романив. ГЕОГРАФИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА ЕВРОПЫ. В статье раскрыто содержание медицинского туризма, определены его основные признаки, указаны различия с оздоровительным туризмом. Проанализированы тенденции развития медицинского туризма в Европе в условиях формирования единого рынка медицинских услуг. Определены факторы интенсификации туристических потоков, ключевая цель которых - получение медицинской помощи (преимущественно, услуг стоматологии, пластической хирургии, лечения болезней с осложненными диагнозами). Выделены развитые и перспективные кластеры медицинского туризма, указана их специализация.
Ключевые слова: медицинский туризм, здравоохранение, фактор.

Oksana Romaniv. MEDICAL TOURISM GEOGRAPHY OF EUROPE. The essence of medical tourism is exposed in the article; it is indicated on his basic signs and differences from health tourism. In view of forming a single market for medical services, the article presents an analysis of medical tourism’s trends in Europe. In the papers the factors of intensive growth of tourist streams a primary purpose of which is a medicare are identified (mainly, services of stomatology, plastic surgery, treatment of illnesses with the complicated diagnoses). The developed and perspective clusters of medical tourism are selected, its specialization is described.
Keywords: medical tourism, healthcare, factor.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука