Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Ярьоменко С.Г. Вплив суспільно-географічних факторів на особливості формування геополітичних стикових зон

  • Назва статті: Вплив суспільно-географічних факторів на особливості формування геополітичних стикових зон
  • Автор(и): Ярьоменко С.Г.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7(2). - С. 174-177
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

В статті розглянуто поняття геополітичних стикових зон. Визначено фактори та детермінанти, що впливають на формування стикових зон. Обґрунтовується необхідність появи нової дефініції, що генетично близька до понять «буферна зона», «перехідна зона», «санітарний кордон». Поняття «стикова зона» розглядається з позицій історичного розвитку, політичної системи світу, геополітичного положення, геоекономічних характеристик та соціокультурного середовища, де формується уявлення про процеси геополітичного характеру та модель і роль стикових зон у світі. Визначаються основні риси стикових зон.
Ключові слова: стикові зони, буферна зона, геоекономічна периферія, політична система, баланс сил, соціокультурне середовище.

Сергей Яременко. ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СТЫКОВЫХ ЗОН. В статье рассмотрено понятие геополитических стыковых зон. Определены факторы и детерминанты, влияющие на формирование стыковых зон. Обосновывается необходимость появления новой дефиниции, генетически близкой к понятиям «буферная зона», «переходная зона», «санитарный кордон». Понятие «стыковая зона» рассматривается с позиций исторического развития, политической системы мира, геополитического положения, геоэкономических характеристик и социокультурной среды, где формируется представление о процессах геополитического характера, модель и роль стыковых зон в мире. Рассматриваются основные черты стыковых зон.
Ключевые слова: стыковые зоны, буферная зона, геоэкономическая периферия, политическая система, баланс сил, социокультурная среда.

Sergii Iaromenko. EFFECT OF SOCIAL FACTORS ON FORMING FEATURES OF GEOPOLITICAL BORDER ZONES. The definition of geopolitical border zones is considered in this paper. The social factors are determined for the geopolitical border zones. The new concept of geopolitical border zones is substantiated in the paper, genetically close to the concept of 'buffer zone', 'transitional zone', 'cordon sanitaire'. The concept of the "border zones" is considered from the standpoint of historical development, political system of the world, geopolitical situation, geo-economic characteristics and socio-cultural environment, where are forming the geopolitical processes, the model and the role of border zones in the world. The main features of border zones are considered in this paper.
Keywords: border zones, buffer zone, geo-economic periphery, political system, balance of power in international relations.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука