Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Носирєв О.О. Геопросторова функція фінансової системи в умовах інтеграції України до світового господарства

  • Назва статті: Геопросторова функція фінансової системи в умовах інтеграції України до світового господарства
  • Автор(и): Носирєв О.О.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7(2). - С. 169-174
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

Сучасні системні фінансові кризи в світі пов’язані з процесами фінансової глобалізації, яка виявляється не тільки у підвищеній транскордонній мобільності капіталів та активності транскордонних банківських кредитів, а й у розмиванні чітких границь між різними фінансовими функціями і видами фінансових ринків. Досліджено та проаналізовано основні фактори,що формують виклики фінансовій системі України в геопросторі, та проаналізовано механізм і вектори державної стабілізаційної фінансової політики в умовах світової кризи та євроінтеграційного курсу України.
Ключові слова: геопростір, фінансова система, інтеграція, світова криза, стабілізаційна політика.

Александр Носырев. ГЕОПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. Современные системные финансовые кризисы связаны с процессами финансовой глобализации, которые проявляются в размытии чётких границ между различными финансовыми функциями и видами финансовых рынков. В статье исследованы и проанализированы основные факторы, формирующие вызовы финансовой системе Украины в геопространстве, проанализирован механизм и векторы государственной стабилизационной финансовой политики в условиях глобального мирового кризиса и евроинтеграционного курса Украины.
Ключевые слова: геопространство, финансовая система, интеграция, мировой кризис, стабилизационная политика.

Оleksandr Nosyrev. GEOSPATIAL FUNCTION OF THE FINANCIAL SYSTEM IN CONDITIONS OF UKRAINE'S INTEGRATION INTO THE GLOBAL ECONOMY. Modern system of financial crises associated with financial globalization, which are manifested not only in enhancing cross-border mobility and activity of cross-border bank lending, but also in the blurring of clear boundaries between different financial functions and types of financial markets. In article explored and are analysed main factors, forming call to financial system of the Ukraine and is analysed mechanism and vectors state stabilization politicians in condition of the world crisis and evrocourse of the Ukraine.
Keywords: gеographical space, financial system, integration, global crisis, stabilization policy.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука