Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Кірюхін О.М., Кулєшова Г.О., Полякова К.А. Нові інструменти зовнішньоекономічної діяльності прикордонних регіонів України у посткризовий період

  • Назва статті: Нові інструменти зовнішньоекономічної діяльності прикордонних регіонів України у посткризовий період
  • Автор(и): Кірюхін О.М., Кулєшова Г.О., Полякова К.А.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7(2). - С. 163-168
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

Проведено детальний аналіз зовнішньоторговельної діяльності прикордонних регіонів України, охарактеризовані сучасні тенденції розвитку експорту та імпорту товарів та послуг. На основі розрахунків показників інтенсивності експорту, імпорту та коефіцієнту збалансованості зовнішньої торгівлі проведено групування регіонів з метою виявлення територіальних відмінностей у зовнішній торгівлі. Запропоновано модель розвитку зовнішньоторговельної діяльності прикордонних регіонів з урахуванням потенціалу єврорегіонів.
Ключові слова: прикордонний регіон, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, сальдо зовнішньої торгівлі, збалансованість зовнішньої торгівлі, єврорегіони.

Алексей Кирюхин, Анна Кулешова, Екатерина Полякова. НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД. Проведен детальный анализ внешнеэкономической деятельности приграничных регионов Украины, охарактеризованы современные тенденции развития экспорта и импорта товаров и услуг. Для выявления территориальных различий во внешней торговле проведено группирование регионов на основе расчетов показателей интенсивности экспорта, импорта и коэффициента сбалансированности внешней торговли. Предложена модель развития внешнеэкономической деятельности приграничных районов с использованием потенциала еврорегионов.
Ключевые слова: Приграничный регион, внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, сальдо внешней торговли, сбалансированность внешней торговли, еврорегионы.

Alexei Kiryukhin, Ganna Kulieshova, Katerina Polyakova. A NEW FOREIGN TRADE TOOL FOR THE BORDER REGIONS OF UKRAINE IN POST CRISIS PERIOD. The detailed analysis of foreign economic activities of Border Regions of Ukraine, describes the current trends of exports and imports of goods and services. To identify the territorial differences in the foreign trade carried out the grouping of regions on the basis of calculations of indicators of intensity of exports, imports and factor balance of foreign trade. A model of the development of foreign economic activities in border districts with the capacity of Euroregions.
Keywords: Border Region, foreign trade, export, import, outstanding trade balance, balance of foreign trade, Euroregions.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука