Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Вірченко П.А. Особливості просторової структури регіональної системи освіти

  • Назва статті: Особливості просторової структури регіональної системи освіти
  • Автор(и): Вірченко П.А.
  • УДК: 911.3:37
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7(2). - С. 178-182
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

У статті розглядається просторова структура регіональної системи освіти. Розширено поняття «освітній простір» з точки зору суспільної географії за рахунок його просторової складової, виділено його ієрархічні рівні. На основі теорії центральних місць запропонована просторова ієрархія регіональної системи освіти.
Ключові слова: система освіти, освітній простір, територіальна структура системи освіти, освітній пункт, освітній центр, освітній вузол.

Павел Вирченко. ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. В статье рассматривается пространственная структура региональной системы образования. Расширено понятие «образовательное пространство» с точки зрения общественной географии за счет его пространственной составляющей, выделены его иерархические уровни. На основе теории центральных мест предложена пространственная иерархия региональной системы образования.
Ключевые слова: система образования, образовательное пространство, территориальная структура системы образования, образовательный пункт, образовательный центр, образовательный узел.

Pavlo Virchenko. PECULIARITIES OF THE SPATIAL STRUCTURE OF THE REGIONAL SYSTEM OF EDUCATION. In this article the spatial structure of the regional system of education is examined. The concept «Educational space» is extended with the help of its spatial constituent and its hierarchical levels are selected from the point of view of Social Geography. The spatial hierarchy of the regional of system of education is offered on the basis of the «Central Place Theory».
Keywords: educational system, educational space, territorial structure of the educational system, educational point, educational center, educational knot.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука