Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Козловець А.В., Сегіда К.Ю. Теоретичні особливості дослідження типів демографічного руху

  • Назва статті: Теоретичні особливості дослідження типів демографічного руху
  • Автор(и): Козловець А.В., Сегіда К.Ю.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7(2). - С. 182-187
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

В статті розглянуто теоретичні особливості демографічного руху, виявлено його складові та визначено основні напрями руху населення. Виділено чотири типи руху населення: однонаправлений, двонаправлений, багатонаправлений і комбінований. Виходячи із запропонованих типів руху населення, розглянуто їх комбінації у природному, механічному і соціальному рухах населення. Продемонстровано виділені типи демографічного руху на конкретних прикладах, визначено вплив кожного з них на кількісні і якісні показники населення.
Ключові слова: демографічний рух, складові демографічного руху, тип руху населення, соціальний рух населення.

Андрей Козловец, Екатерина Сегида. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИПОВ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ. В статье рассмотрены теоретические особенности демографического движения, выявлены его составные и определенны основные направления движения населения. Выделены четыре типа движения населения: однонаправленный, двунаправленный, многонаправленный и комбинированный. Выходя из предложенных типов движения населения, рассмотрены их комбинации в естественном, механическом и социальном движениях населения. Продемонстрированы выделенные типы демографического движения на конкретных примерах, определено влияние каждого из них на количественные и качественные показатели населения.
Ключевые слова: демографическое движение, составляющие демографического движения, тип движения населения, социальное движение населения.

Andrej Kozlovets, Katerina Segida. THEORETICAL FEATURES OF RESEARCH OF THE TYPES OF DEMOGRAPHIC MOTION. In the article the theoretical features of demographic motion are considered. The components of demographic motion are exposed. The basic directions of population motion are defined. Four types of population motion are selected. The combinations of this type in natural, mechanical and social motions of population are considered. The selected types of demographic motion on concrete examples are shown. The influence of each of them on the quantitative and quality indexes of population is certain.
Keywords: demographic motion, constituents of demographic motion, type of population motion, social motion of population.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука