Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Дем’яненко С. Антропогенні ландшафти в зоні впливу атомних електростанцій (на прикладі Хмельницької АЕС)

  • Назва статті: Антропогенні ландшафти в зоні впливу атомних електростанцій (на прикладі Хмельницької АЕС)
  • Автор(и): Дем’яненко С.
  • УДК: 911.2
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7(2). - С. 187-191
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

В статті досліджуються антропогенні ландшафти як наслідок впливу господарської діяльності людини на природу, їхні види, функції. Особлива увага приділяється характеристиці промислових геотехнічних систем та геотехсистем атомних електростанцій та особливостям їхнього впливу на навколишнє середовище. Проаналізовано джерела та види впливу Хмельницької АЕС на навколишнє середовище, природні умови території. На основі аналізу виявлені території впливу, визначені зони розподілу та перерозподілу забруднюючих речовин.
Ключові слова: вплив на навколишнє середовище, наслідки впливу, види впливу, забруднення, антропогенний ландшафт, геотехнічна система, вплив атомних електростанцій, види, джерела впливу.

Светлана Демьяненко. АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ХМЕЛЬНИЦКОЙ АЭС). В статье изучаются антропогенные ландшафты как следствие влияния хозяйственное деятельности на природу, их виды, функции. Особенное внимание уделено характеристике промышленных геотехсистем и геотехсистем атомных электростанций, а также особенностям их влияния на окружающую среду. Проанализированы источники и виды влияния атомных электростанций на примере Хмельницкой АЭС, природные условия исследуемой территории. На основе проведенного анализа выявлены территории влияния, определены зоны распределения и перераспределения загрязняющих веществ.
Ключевые слова: влияние на окружающую среду, последствия влияния, виды влияния, загрязнение, антропогенный ландшафт, геотехническая система, влияние атомных электростанций, виды, источники влияния.

Svitlana Demyanenko. THE ANTHROPOGENIC LANDSCAPES IN THE AFFECTED ZONE OF NUCLEAR POWER PLANTS (ON THE EXAMPLE OF KHMELNICKAYA NUCLEAR POWER PLANT). The article investigates anthropogenic landscapes as a result of the impact of human activities on nature, their types, functions. Particular attention is paid to the geotechnical characteristics of industrial systems and heotehsystem nuclear power and features of their impact on the environment. Analyzed the sources and types of Khmelnitsky nuclear power plant impact on the environment, natural conditions of the territory. Based on the analysis revealed the impact area defined area of distribution and redistribution of pollutants.)
Keywords: environmental impact, effects, types of impact, pollution, anthropogenic landscape, geotechnical system, the impact of nuclear power plants, types, sources.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука