Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Ключко Л.В. Сакральні об'єкти Харківської області: історико-географічні аспекти та сучасність

  • Назва статті: Сакральні об'єкти Харківської області: історико-географічні аспекти та сучасність
  • Автор(и): Ключко Л.В.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7(2). - С. 191-194
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

У статті розглядаються історико-географічні аспекти формування релігійної сфери міста Харків на прикладі окремих храмів та церков, їх історико-архітектурні особливості, суспільна та культова значимість, сучасний стан та місце в духовному житті харків’ян. Також зазначаються функції, які виконують об’єкти релігійної сфери, зокрема господарські, суспільно-географічні, просвітницькі, виховні, освітні, комунікативні та інші. 
Ключові слова: церква, храм, культові споруди, сакральні об’єкти, релігійна сфера, особливості розміщення, храмове будівництво, духовна та культурна спадщина.

Людмила Ключко. САКРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ. В статье рассматриваются историко-географические аспекты формирования религиозной сферы города Харькова на примере отдельных храмов и церквей, их историко-архитектурные особенности, общественная и культовая значимость, современное состояние и место в духовной жизни харьковчан. Также освящаються функции, которые выполняют объекты религиозной сферы, в частности хозяйственные, общественно-географические, просветительские, воспитательные, коммуникативные и др.
Ключевые слова: церковь, храм, культовые сооружения, сакральные объекты, религиозная сфера, особенности размещения, храмовое строительство, духовное и культурное наследие.

Ludmila Klyuchko. THE SACRED OBJECTS OF THE KHARKOV REGION: HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL ASPECTS AND THE PRESENT. The article deals with historical and geographical aspects of the formation of the religious sphere of the Kharkov in the example of some temples and churches, their historical and architectural features, public and religious significance, current status and place in the spiritual life of the Kharkov. The functions which carry out objects of religious sphere, in particular economic, socially-geographical, educational, educational, communicative etc are considered.
Keywords: church, temple, places of worship, sacred sites, the religious sphere, especially the placement, construction of the temple, the spiritual and cultural heritage.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука