Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Кулєшова Г.О. Суспільно-географічна сутність транскордонного співробітництва

  • Назва статті: Суспільно-географічна сутність транскордонного співробітництва
  • Автор(и): Кулєшова Г.О.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. - С. 195-198
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

У роботі розглянуті підходи до визначення поняття «транскордонне співробітництво» з позиції регіональної економіки та міжнародних економічних відносин. Визначені політико-правова, соціально-економічна, природоохоронна та інформаційна сфери реалізації транскордонного співробітництва. Розкрита сутність транскордонного співробітництва та транскордонного простору з позиції суспільної географії. Встановлено, що інтенсивність взаємодії прикордонних регіонів залежить від мети та поставлених завдань та може охоплювати території першого, другого або третього порядку суміжності.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, транскордонний простір, сфери реалізації транскордонного співробітництва.

Анна Кулешова. ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. В работе рассмотрены подходы к определению понятия «трансграничное сотрудничество» с позиции региональной экономики и международных экономических отношений. Выявлены политико-правовая, социально-экономическая, природоохранная и информационная сферы трансграничного сотрудничества. Раскрыта сущность трансграничного сотрудничества и трансграничного пространства с позиции общественной географии. Установлено, что интенсивность взаимодействия приграничных регионов зависит от цели и поставленных задач и может охватывать территории первого, второго или третьего порядка соседства.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, трансграничное пространство, сферы реализации трансграничного сотрудничества.

Ganna Kulieshova. PUBLIC-GEOGRAPHICAL CONTENT OF THE TRANSBOUNDARY COOPERATION.Approaches to conception definition «the transboundary cooperation» with a position of regional economy and the international economic relations are considered. Political and legal, social and economic, ecological and information spheres of the transboundary cooperation are revealed. The content of transboundary cooperation and transboundary space with a position of public geography is considered. It is established that intensity of interaction of border regions depends on the purpose and tasks in view and can cover territories of the first, second or third order of the neighbourhood.
Keywords : transboundary cooperation, transboundary space, spheres of the implementation of transboundary cooperation.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука