Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Загальна характеристика господарства Канади

Канада - одна з найбільш високорозвинутих країн світу. За обсягом ВВП вона посідає 7-е місце серед розвинутих країн, входить до "великої сімки". Канада в історично стислі строки створила ефективну ринкову економіку, чому значною мірою сприяли: 1) багаті природні ресурси за невеликого населення; 2) заохочення імміграції; 3) широке залучення іноземного капіталу; 4) демократизація життя в країни. За особливістю природних умов і забезпеченості природними ресурсами Канаду часто порівнюють з Росією. Канада багата різноманітними мінерально-сировинними ресурсами. Країна володіє значними запасами руд кольорових металів (нікель, мідь, цинк, свинець), залізної руди, урану, нафти та природного газу, калійних солей, азбесту, вугілля. Це сприяє тому, що Канада є найбільшим постачальником мінеральної сировини в індустріально розвинені країни світу, і насамперед у США. Водночас Канада має розвинену обробну промисловість. У структурі ВВП 26 % припадає на промисловість, 2 % - на сільське господарство, 72 % - на сферу послуг. 

Важливу роль в економіці країни відіграють приватні акціонерні підприємства, яких налічується більше 300 тисяч. Але ключові позиції займає невелика група монополістичних об'єднань. Ядро монополістичного капіталу Канади складають 500 провідних корпорацій, серед яких на частку іноземних компаній припадає 260. США в даний час контролюють 99% - нафтової і вугільної промисловості, 70% - транспорту, 67% - гірничодобувної промисловості, 58% - обробної,100% - автомобільної, 100% - авіаційної, 93% - гумової, 82% - хімічної, 58% - електропромисловості, 52% - виробництва сільгоспмашин.

Посилення американського контролю над економікою Канади наштовхується на зростаючий опір. У Канаді введено спеціальне митне регулювання імпорту товарів, що поставляються американськими фірмами, припинена спроба проникнення капіталу США у видобуток урану, розробку родовищ нафти тощо.

Інші статті про Канаду

Канада займає майже половину Північноамериканського континенту і широко відкрита до трьох океанів - Північного Льодовитого, Атлантичного (на сході) і...
Рельєф Канади різноманітний: центральну і східну області займають рівнини, на заході простягається потужна гірська система Кордильєр. Більша частина...
За геологічною будовою Канаду поділяють на три великі області: 1) Канадський щит, що займає східну і центральну частини країни; 2) молоді складчасті гори...
Канада має потужну мінерально-сировинну базу, що дозволяє забезпечити внутрішні потреби країни в більшості корисних копалин і експортувати азбест, руди...
На території такої обширної країни, як Канада, розподіл температур залежить не тільки від географічної широти, але і від орографічного фактора. Прибережні...
Гідрографія. Країна покрита густою і повноводною річковою мережею. Гідроенергетичний потенціал її річок - один з найбільших у світі. Примітною особливістю...
Населення Канади на початок 2010 року становить 34 млн осіб. Перепис 2006 року зафіксував 5,4% приріст у порівнянні з 2001 роком. Незважаючи на велику...
Урбанізація. Канада - високоурбанізована країна. Міське населення становить 76,6% всіх жителів, із них 80% проживають у містах з населенням більше 10...
Етнічний склад канадського населення наступний: за походженням англо-канадці складають 40% населення, франко-канадці - 27% населення, інші європейці -...
Канада - одна з найбільш високорозвинутих країн світу. За обсягом ВВП вона посідає 7-е місце серед розвинутих країн, входить до "великої сімки". Канада в...
Серед галузей промисловості Канади виділяється гірничодобувна промисловість, яка відрізняється винятковою різноманітністю виробництв. Тут у значних...
Сільське господарство - складова частина агропромислового комплексу Канади, головну роль в якому відіграє харчова промисловість. Країна повністю...
Фінансова сфера. Фінансові інститути Канади включають в себе банки, кредитні спілки та подібні до них організації. Банк Канади повсякденно забезпечує...
Канада має сучасну транспортну систему. Особливу роль у ній відіграють трансконтинентальні магістральні залізниці і шосе, що перетинають континент від...
Канада сильно інтегрована у загальносвітові господарські зв'язки. Частка країни у світовому експорті становить майже 4%. Канада експортує 25% всієї своєї...

Географічна наука