Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Торговельний потенціал Луганської області

Владислав Мельничук
Владислав Мельничук
Вважаю, що географія - це не просто наука. Це спосіб мислення...
Блогер наразі offline
- 26 листопада 2010 Статті 0 Коментарів

Розвиток торгівлі в регіоні, як однієї з базових галузей сфери послуг є важливим показником економічного розвитку регіону. Для Луганської області питання оптимізації структури господарства, і зокрема розвиток торгівлі, є дуже актуальним і важливим. Тому для дослідження розвитку торгівлі на регіональному рівні була обрана саме Луганщина.

- Луганщина займає 4,4 % території України, населення області станом на 2009 рік становило 5,2 % населення України. Область поділяється на 18 районів, 14 міст обласного значення, 206 сільських рад, у містах області проживає 86,5 % населення області. Луганська область є старопромисловим регіоном, у структурі господарства якого переважає промисловість, і зокрема галузі добувної промисловості та галузі групи «А». Галузями спеціалізації регіону виступають коксохімія, нафтопереробка, чорна металургія, хімічна промисловість, важке машинобудування. На харчову і легку промисловість (тобто на основні галузі з виробництва споживчих товарів населення) у загальному обсязі реалізованої промислової продукції Луганської області припадало у 2008 році всього 4,1%. (3,7% - на харчову, 0,4% - на легку).

- Розвиток торгівлі на Луганщині можна поділити на такі етапи:

• Перший етап: до 1790 року. Після татаро-монгольської навали довгий час територія була малозаселена і навіть мала назву "Дике поле". Інтенсивне заселення території регіону почалося в XVII столітті після закінчення визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Запорізькі козаки створювали тут свої зимівники, будували села. Територією Луганщини проходив секретний козацький шлях із Запорізької Січі на Дон. Торгівля велася в основному на ярмарках, торжищах. У 18 ст. до заснування Луганська із будівництвом у 1796 ливарногарматного заводу, основним торговельним центром регіону був Слов'яносербськ – центр Слов'яносербського повіту.

• Другий етап: 1790-і – 1941 рр. Це етап інтенсивного господарського освоєння регіону, стрімкої індустріалізації, будівництва та заселення території області. Він характеризується приходом іноземного капіталу (особливо англійського), будівництвом основної кількості промислових підприємств, залізниць, утворенням більшості населених пуктів області. Поштовх в розвитку господарства в цей період, звичайно, дав поштовх і розвитку торгівлі. У 1824 році було прийнято рішення про відкриття ярмарків, т. як до найближчого до Луганського ливарного заводу торговельного центру – Слов'яносербська, - було 32 версти, а до Таганрога - 160. З кожним роком росла кількість місцевих купців. В 1867 році з 10239 жителів Луганского заводу було 389 купців. Працювало 108 магазинів і лавок. Виготовленням різноманітних товарів займалося 392 майстра та 267 робітників. В 90-х роках 19 ст. в Луганську було понад 230 торговельно-промислових закладів і ремісничих майстерень. Революція, прихід до влади більшовиків, утворення СРСР негативно позначилися на розвитку торгівлі, бо завдали удару населенню, що займалося торговельною діяльністю. Більшість купців було репресовано за куркульство.

• Третій етап: 1945 – 1990 роки. Це етап поствоєнного радянського розвитку торгівлі, яка повністю регулювалася централізовано і планово через мережу державних і кооперативних закладів торгівлі. Луганщина розвивалася як індустріальний регіон, на розвиток торгівлі і невиробничої сфери в цілому приділялася незначна увага.

• 1990 роки – наш час. Етап розвитку торгівлі за часів незалежної України. Характеризується поступовим переходом розвитку торгівлі на ринкові засади.

- Сьогодні на частку торгівлі (оптової та роздрібної) у структурі валової доданої вартості регіону припадає 6,9 %, що становить у грошовому еквіваленті 1147 млн. грн. (у фактичних цінах). Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) у 2008 році склав 7796,9 млн.грн, оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за 2008 р. становив 18013,7 млн. грн.

До початку економічної кризи показники оптового і розрібного товарообороту мали позитивну динаміку. Так, в порівнянні з 2000 роком показник роздрібного товарообороту підприємств зріс з 1021,2 млн. грн. до 7796.9 млн., тобто майже у 8 разів. Якщо у 2001 році оборот роздрібної торгівлі становив 3014,4 млн. грн, то у на початок 2009 року цей показник склав 18013,7 млн. грн. Обсяг оптового товарообороту за 2001-2009 роки зріс на 22,7 % з 15838,1 млн. грн. у 2001 до 19438,94 у 2008.

- Співвідношення продовольчих і непродовольчих товарів у роздрібному товарообороті підприємств області складало у 2008 році 38,1% проти 61,9% відповідно. Варто відзначити, що у 1990 році частка продовольчих товарів складала 44,1%, а в 1995 році під час загострення економічної кризи - 77,9 %. Тобто за період 1995-2009 частка продовольчих товарів скоротилась на 40 %, внаслідок чого у структурі товарообороту на сьогодні, як і на початку 90-х, переважають непродовольчі товари.

- У 2008 році в Луганській області нараховувалось 2869 об'єктів роздрібної торгівлі. Ця кількість в порівнянні з попереднім роком (2007) скоротилась на 64 одиниці і на 828 одиниць – порівняно з 2002 роком. Слід відзначити, що 91% всіх об'єктів роздрібної торгівлі на Луганщині розташовані у містах і лише 9% - у сільській місцевості (натомість сільське населення становить 13,5% населення області). На 1 січня 2009 року в Луганській області нараховувалось 1939 магазинів із загальною торговою площею 311622 кв. м (161 кв. м на один магазин, 44% - торгова площа продовольчих магазинів, 56% - непродовольчих). На Луганщині на 36% продовольчих магазинів (із загальної кількості) припадає 44% торгової площі.

- Найвищий рівень роздрібного товарообороту на душу населення спостерігається у Луганську (3626 грн, в т.ч. – 1313 грн. припадає на продовольчі товари, 2313 – на непродовольчі), Сєверодонецьку та Марківському районі, найнижчий – у Кіровську, Сватівському та Міловському районах. У структурі роздрібного товарообороту в більшості регіонів переважають непродовольчі товари. Переважання продовольчих спостерігається лише у містах: Краснодон, Красний Луч, Алчевськ, районах: Попаснянському, Перевальському, Антрацитівському та Марківському.

- Забезпеченість населення об'єктами роздрібної торгівлі в 14 найбільших містах області є меншою, ніж в районних центрах. В Луганській області чітко виділяються 3 райони-лідери по кількості об'єктів роздрібної торгівлі на 1000 жителів – це Білокуракинський, Новопсковський та Марківський райони. Багато в чому це пов'язано із незначною кількістю населення в цих районах та значною кількістю малих продуктових магазинів. У ряді районів Луганщини (Старобільський, Біловодський) спостерігається значне переважання у забезпеченості населення об'єктами роздрібної торгівлі саме у містах (якщо на 1000 міського населення в цих районах припадає понад 2 об'єкта торгівлі, то на 1000 сільського – менше 1). Забезпеченість населення Луганщини (як міського, так і сільського) об'єктами роздрібної торгівлі є територіально нерівномірною.

- Найбільш забезпечене торговою площею населення Луганська (1842 кв. м на 10000 жителів), Алчевська (1702), Рубіжного (1170), Сєверодонецька(1443), а також трьох північних районів: Білокуракинського (1454), Новопсковського (1241) та Марківського (1255). Варто зазначити, що у 1990 мінімальне значення цього показника по області складало 1762 (Луганськ), а в деяких районах забезпеченість населення торговою площею у магазинах роздрібної торгівлі досягала 3928 кв. м на 10000 жителів (Міловський р-н), 3793 (Білокуракинський р-н), 3410 (Новопсковський), це при тому, що населення області за період 1990-2009 скоротилось близько на 300 тис. Таке значне зменшення торгової площі, як на мене, пояснюється закриттям багатьох державних та кооперативних магазинів, які діяли після розпаду СРСР, а також стрімким ростом орендної ціни нерухомості.

- в зв'язку із значною індустріалізацією господарського розвитку регіону, частка підприємств торгівлі в загальному обсязі господарської діяльності є порівняно меншою, ніж в інших регіонах України;

- у роздрібному товарообороті підприємств як області в цілому, так і окремих АТО переважають непродовольчі товари;

- в зв'язку із значними територіальними диспропорціями у розселенні населення Луганської області спостерігаються значні територіальні відмінності у розвитку торгівлі в містах і районах області. Основна торговельна діяльність ведеться в 14 головних містах області;

- виробництво товарних ресурсів споживчих товарів в регіоні є недостантім для забезпечення місцевих потреб населення, внаслідок чого область імпортує як продовольчі, так і непродовольчі товари;

- Луганська область в цілому має значний торговельний потенціал. Це пов'язано із прикордонним розташуванням регіону, значним промисловим потенціалом та наявністю значної кількості населення (6-е місце в Україні), яке може виступати потенційним споживачем.

Список використаних джерел:

1. Сайт головного управління статистики в Луганській області: www.luhanskstat.gov.ua

2. Статистичний щорічник України за 2000-2008 роки.

3. Сайт міста Луганська: www.luhansk.com.ua

4. Історія міст і сіл України. Луганська область. – К., 1967р.

5. Жовті сторінки України, 2007 р.

Ключові слова: -
Переглядів: 1748

Про автора

Владислав Мельничук

Вважаю, що географія - це не просто наука. Це спосіб мислення...

Зворотні посилання

Зворотнє посилання для цього запису

Коментарі

Коментарів наразі немає. Залиште перший коментар

Залиште Ваш коментар

Гість
Гість 09 грудня 2021

Географічна наука