Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Науки про гідросферу

Природні води на Землі і гідрологічні процеси вивчає комплекс наук, що об'єднуються загальним поняттям гідрологія. Термін "гідрологія" утворено від латинських слів "гідро" - вода і "логос" - наука. Однак
гідрологія займається вивченням не води як такої (фізичної речовини або хімічної сполуки), а вивченням поширення та режиму природних вод на Землі. Термін "гідрологія" вперше з'явився в 1694 р. у книзі,
що містить "початки вчення про води", виданої Мельхіором у Франкфурті-на-Майні. У повноцінну самостійну науку гідрологія оформилася лише в 20-30-х роках минулого сторіччя.

За спрямованістю і методами досліджень виділяють великі розділи гідрології: загальна гідрологія, що вивчає найбільш загальні закономірності гідрологічних процесів і явищ; гідрографія, що займається
вивченням і описом конкретних водних об'єктів; прикладна (або інженерна) гідрологія, розробляє методи розрахунку і прогнозу різних гідрологічних характеристик; гідрометрія , що розробляє методи
вимірювань і спостережень при вивченні природних вод, а також спеціальні розділи гідрології, такі, як фізика природних вод (або гідрофізика), хімія природних вод (або гідрохімія), біологія природних вод
(або гідробіологія).

Загальна гідрологія за об'єктами дослідження підрозділяється на три великі частини: гідрологію морів (синонім - фізична океанологія), що займається вивченням океанів і морів; гідрологію суші, або точніше
- гідрологію поверхневих вод суші (часто звану просто гідрологією), що вивчає водні об'єкти суші - ріки, озера, водосховища, болота, льодовики; гідрологію підземних вод, що вивчає води, що
знаходяться у вільному стані у верхній частині земної кори. Гідрологія суші, в свою чергу, за об'єктами дослідження поділяється на гідрологію річок (застаріла назва - потамологія), гідрологію озер
(лімнологія або озерознавство), гідрологію боліт і гідрологію льодовиків.

Болота як фізико-географічні об'єкти (геоморфологічні, біологічні, а також і гідрологічні процеси в болотах) вивчає також комплексна наука "болотознавство". Гідрологія боліт тому може вважатися одночасно
частиною гідрології суші і болотознавства. Те саме стосується льодовиків. Як природні об'єкти їх вивчає розділ фізичної географії - "гляціологія", що включає, крім гідрологічних, також геологічні,
геоморфологічні, кліматичні та інші дослідження. Тому гідрологію льодовиків можна одночасно вважати і частиною гідрології суші, і частиною гляціології. Гідрологію підземних вод іноді ототожнюють з
самостійною наукою "гідрогеологією" - розділом геології. Однак гідрогеологія вивчає не тільки закономірності поширення, залягання і руху підземних вод, але і їх роль у геологічних процесах, а також
умови і можливості господарського використання підземних вод (розвідки і видобутку). Гідрогеологія, крім того, вирішує різноманітні задачі з інженерно-геологічного забезпечення будівництва, меліорації,
розробки родовищ корисних копалин тощо. Тому гідрологія підземних вод також може вважатися як частиною гідрології, так і частиною гідрогеології.

Останнім часом в якості самостійних розділів гідрології стали виділяти гідрологію водосховищ, що поєднує методи гідрології річок і гідрології озер, а також гідрологію морських гирл річок, прикордонну
науку між гідрологією річок і океанологією.

Окремі розділи, які виділяються в гідрології за спрямованістю і методами дослідження, так само як і загальна гідрологія, допускають підрозділ за об'єктами вивчення. Так, в рамках гідрографії можна
виділити гідрографію річок, гідрографію озер, регіональну океанологію тощо. У рамках прикладної гідрології також можуть бути виокремлені прикладна океанологія (наприклад, промислова) та інженерна
гідрологія суші. Прикладну (інженерну) гідрологію суші, в свою чергу, іноді підрозділяють на самостійні розділи, що займаються вивченням річок і озер. Гідрометрія також може стосуватися і морів, і річок,
і озер. У спеціальних розділах гідрології можуть бути виділені підрозділи, що відносяться до водних об'єктів різних типів, наприклад фізика океану, хімія океану; комплекс дисциплін, які мають відношення
до фізики річкового потоку, - динаміка руслових потоків, теорія руслових процесів, а також гідрофізика річок, гідрофізика озер; гідрохімія річок, гідрохімія озер; гідробіологія річок тощо. Спеціальні розділи
гідрології є одночасно розділами фізики, хімії, біології. Усталеної та загальноприйнятої класифікації розділів гідрології як науки поки не існує, тому в різних посібниках можна зустріти досить істотні
відмінності у назві та тлумаченні змісту окремих розділів гідрології.

Предмет загальної гідрології як науки - природні води Землі і процеси, що в них відбуваються при взаємодії з атмосферою, літосферою і біосферою з урахуванням впливу господарської діяльності людини.
Термін "загальна" вказує на те, що розглядаються найбільш загальні (не вузькоспеціальні і не регіональні) питання гідрології, і що мова йде про всі водні об'єкти Землі, зокрема річки, озера, водосховища,
болота, льодовики, підземні води, океани і моря. Завдання загальної гідрології полягає в розгляді основних і найбільш загальних закономірностей процесів у водних об'єктах, виявленні їх взаємозв'язків з процесами, що протікають в атмосфері, літосфері і біосфері. Особливе значення при цьому має встановлення закономірностей кругообігу води на земній кулі, географічного розподілу різних гідрологічних характеристик у глобальному масштабі і розгляд гідрологічних процесів як найважливішого чинника у формуванні географічної оболонки Землі.

За матеріалами: Гидрология: Учебник для вузов/В.Н. Михайлов, А.Д. Добровольский, С.А. Добролюбов. — 2-е изд. испр. — М.: Высш. шк., 2007. — 463 с: ил.

Останні матеріали розділу "Загальна гідрологія"

Живлення річок. Класифікація річок

Живлення річок - складне явище. Головна роль у живленні рік належить кліматичним умовам. Широке визн...

Характеристика води як речовини

Молекула води несиметрична: три ядра утворюють рівнобедрений трикутник з двома ядрами водню в основі...

Практичне значення гідрології

Незалежно від того, чи йде мова про водоспоживачів або водокористувачів, експлуатація водних ресурсі...

Використання природних вод

Природні води давно й інтенсивно використовуються людиною. Розвиток людського суспільства нерозривно...

Методи гідрологічних досліджень

Сучасна гідрологія володіє великим арсеналом взаємодоповнюючих методів пізнання гідрологічних процес...

Зв'язки гідрології з іншими науками

Загальна гідрологія як частина комплексної науки - гідрології - насамперед тісно пов'язана з іншими ...

Науки про гідросферу

Природні води на Землі і гідрологічні процеси вивчає комплекс наук, що об'єднуються загальним понятт...

Географічна наука