Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Поняття про гідросферу

Значна частина води, що бере участь в кругообігу речовини на Землі, представлена у вигляді водних об'єктів, тобто скупчень природних вод на земній поверхні й у верхніх шарах земної кори, яким властивий певний гідрологічний режим. Виділяють три групи водних об'єктів - водотоки, водойми та особливі водні об'єкти.

До водотоків належать водні об'єкти на земній поверхні з поступальним рухом води в руслах в напрямку ухилу (річки, струмки, канали). Водойми - це водні об'єкти в пониженнях земної поверхні з уповільненим рухом вод (океани, моря, озера, водосховища, ставки, болота). Групу водних об'єктів, що не укладаються в поняття водотоків і водойм, складають особливі водні об'єкти - льодовики і підземні води (водоносні горизонти). Водні об'єкти можуть бути постійними і тимчасовими (пересихаючі).

Багато водних об'єктів мають водозбір, під яким розуміють частина земної поверхні і товщі грунтів і гірських порід, звідки вода надходить до даного водного об'єкту. Водозбори є у всіх океанів, морів, озер, річок. Межа між суміжними водозборами називається вододілом. Розрізняють поверхневий (орографічний) і підземний вододіли.

Під гідрографічною мережею звичайно розуміють сукупність водотоків і водойм у межах певної території. Однак правильніше гідрографічною мережею вважати сукупність усіх водних об'єктів, що знаходяться на земній поверхні в межах даної території (включаючи льодовики). Частина гідрографічної мережі, представлена водотоками (річками, струмками, каналами), називається русловою мережею, а та частина, що складається тільки з великих водотоків (річок) - річковою мережею.

Природні води Землі формують її гідросферу. Усталених визначень поняття гідросфери та її меж поки немає. Традиційно під гідросферою розуміють переривчасту водну оболонку земної кулі, розташовану на поверхні земної кори та в її товщі, що представлена сукупністю океанів, морів і водних об'єктів суші (річок, озер, боліт, підземних вод), включаючи сніговий покрив і льодовики. У такому трактуванні гідросфера не включає атмосферну вологу і воду в живих організмах. Однак існують і більш вузьке і більш широке тлумачення поняття гідросфери. У першому випадку під нею розуміють лише поверхневі води, що знаходяться між атмосферою та літосферою, у другому-всі природні води Землі, що беруть участь в глобальному кругообігу речовин, в тому числі підземні води у верхній частині земної кори, атмосферну вологу і воду живих організмів. Таке широке розуміння терміну «гідросфера» представляється найбільш правильним. У цьому випадку гідросфера - це вже не переривчаста оболонка, а дійсно геосфера, що включає не тільки скупчення самої води (а також снігу і льоду) на земній поверхні, але і взаємопов'язані з ними води в верхній частині літосфери і нижній частині атмосфери.

За матеріалами: Гидрология: Учебник для вузов/В.Н. Михайлов, А.Д. Добровольский, С.А. Добролюбов. — 2-е изд. испр. — М.: Высш. шк., 2007. — 463 с: ил.

Останні матеріали розділу "Загальна гідрологія"

Живлення річок. Класифікація річок

Живлення річок - складне явище. Головна роль у живленні рік належить кліматичним умовам. Широке визн...

Характеристика води як речовини

Молекула води несиметрична: три ядра утворюють рівнобедрений трикутник з двома ядрами водню в основі...

Практичне значення гідрології

Незалежно від того, чи йде мова про водоспоживачів або водокористувачів, експлуатація водних ресурсі...

Використання природних вод

Природні води давно й інтенсивно використовуються людиною. Розвиток людського суспільства нерозривно...

Методи гідрологічних досліджень

Сучасна гідрологія володіє великим арсеналом взаємодоповнюючих методів пізнання гідрологічних процес...

Зв'язки гідрології з іншими науками

Загальна гідрологія як частина комплексної науки - гідрології - насамперед тісно пов'язана з іншими ...

Науки про гідросферу

Природні води на Землі і гідрологічні процеси вивчає комплекс наук, що об'єднуються загальним понятт...

Географічна наука