Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Зінько Ю. Вивчення геотипів геоморфологічного типу Західного Поділля для потреб природоохоронного планування

  • Назва статті: Вивчення геотипів геоморфологічного типу Західного Поділля для потреб природоохоронного планування
  • Автор(и): Зінько Ю.
  • УДК: 911.2:502.4
  • Джерело публікації: Вісник Львівського Університету. Серія географічна. 2009. - Вип. 36. - С. 139-150
  • Видання: Вісник Львівського Університету. Серія географічна.
  • Рік публікації: 2009

На підставі геотопного підходу розглянуто питання створення структурно-типологічної і просторової моделей геотопів геоморфологічного типу для охорони геоспадщини для регіону Західного Поділля. В межах геоморфологічних районів виділено різнорангові геотопи (локальні, геотопокомплекси, геотополандшафти) із зазначенням їхнього існуючого і перспективного заповідного статусу. Розроблено пропозиції щодо інтегрування геотопів, пов'язаних з цінними формами і комплексами форм рельєфу у схеми планування заповідних об’єктів і територій та розбудови елементів екомережі Західного Поділля.

Ключові слова: локальні геотопи, геотопокомплекси, геотополандшафти, геоконсервація, георізноманітність, геотуризм.

На основании геотопного подхода рассмотрен вопрос создания структурно-типологической и пространственной моделей геотопов геоморфологического типа в целях охраны геонаследия региона Западной Подолии. В рамках геоморфологических районов выделено разноранговые геотопы (локальные, геотопокомплексы, геотополандшафты) с обозначением их современного и перспективного заповедного статуса. Разработано предложения по интегрированию геотопов, связанных с ценными формами и комплексами форм рельефа, в схемы планирования заповедных объектов и территорий, а также расширения элементов экосети Западной Подолии.

Ключевые слова: локальные геотопы, геотопокомплексы, геотополандшафты, геоконсервация, георазнообразие, геотуризм.

Based on a geotop approach, the issue has been studied concerning the creation of structuraltypologocal and spatial models of geotops of geomorphological type for the purpose of protecting the geoherotage of the Western Podillia region. Within the geomorphological regions there have been singled out different ranks of geotops (i.e., local, geotop-complex, geotop-landscapes) with signifying their present and prospective preservation status. The proposal have been put forward regarding the integration of geotops connected with valuable forms and with the complexes of forms of the relief within the schemes of planning the preserved sites and territories as well as working out the components of an econetwork of Western Podillia.

Keywords: local geotop, geotop-complex, geotop-landscapes, geoconservation, geodiversity, geotourism.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука