Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Дністрянський М., Жулканич Б. Порівняльний аналіз етнодемогеографічних процесів у різних групах зарубіжного українства

  • Назва статті: Порівняльний аналіз етнодемогеографічних процесів у різних групах зарубіжного українства
  • Автор(и): Дністрянський М., Жулканич Б.
  • УДК: 55.624.131.1
  • Джерело публікації: Вісник Львівського Університету. Серія географічна. 2009. - Вип. 36. - С. 127-138
  • Видання: Вісник Львівського Університету. Серія географічна.
  • Рік публікації: 2009

Зроблено порівняльний аналіз демографічних змін у різних групах зарубіжного українства, що відбулися за останній період. Виявлено негативні тенденції етнодемографічного розвитку. Окреслено перспективи збереження самобутності зарубіжних українців та деякі напрями зовніш-ньої етнополітики України.

Ключові слова: зарубіжні українці, українська діаспора, автохтонне українське населення, етнодемогеографічні процеси, асиміляція.

Сделан сравнительный анализ демографических изменений в разных группах зарубежного украинства, которые произошли за последний период. Исследованы отрицательные тенденции этнодемографического развития. Определены перспективы сохранения самобытности разных групп зарубежных украинцев и некоторые направления внешней этнополитики Украины.

Ключевые слова: зарубежные украинцы, украинская диаспора, автохтонное украинское население, этнодемогеографические процессы, ассимиляция.

Comparative analysis of demographical changes in different groups of foreign Ukrainians during the last time has been performed. Negative tendencies of ethnic demogeographical development have been found. Perspectives of keeping of Ukrainian distinctivity in different groups in foreign Ukrainians and some directions of foreign ethnic policy of Ukraine have been represented.

Keywords: foreign Ukrainians, Ukrainian Diaspora, local Ukrainian population, ethnic demogeographical processes, assimilation.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука