Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Койнова І., Ковпак Д. Вплив фармацевтичних відходів на довкілля та проблеми поводження з ними

  • Назва статті: Вплив фармацевтичних відходів на довкілля та проблеми поводження з ними
  • Автор(и): Койнова І., Ковпак Д.
  • УДК: 504.054:661.12
  • Джерело публікації: Вісник Львівського Університету. Серія географічна. 2009. - Вип. 36. - С. 194-199
  • Видання: Вісник Львівського Університету. Серія географічна.
  • Рік публікації: 2009

Занепокоєння екологів стосовно наявності у довкіллі хімічних компонентів фармацевтичних відходів зростає щороку. Останні дослідження ідентифікували фармацевтичні речовини в малих кількостях у поверхневих водах багатьох країн. Небезпека фармацевтичних відходів полягає в тому, що вони: постійно надходять у довкілля та виявляють стійкість, негативно впливають на природні компоненти навіть у малих концентраціях (особливо на водну фауну), у разі контакту з іншими фармацевтичними речовинами потенційно створюють синергетичний та кумулятивний ефект. Основне джерело забруднення довкілля фармацевтичними відходами - це скиди стічних каналізаційних вод, сміттєзвалища, великі ферми, звідки незасвоєні фармацевтичні речовини потрапляють у поверхневі та ґрунтові води.

Ключові слова: фармацевтичні відходи, поводження з відходами, забруднення компонентів природного середовища, негативний вплив на довкілля.

Беспокойство экологов по поводу наличия в природной среде химических компонентов фармацевтических отходов каждый год возрастает. За результатами последних исследований, фармацевтические отходы в малых концентрациях выявлены в поверхностных водах многих стран. Опасность фармацевтических отходов проявляется в том, что они: постоянно поступают в природную среду и выявляют устойчивость, негативно влияют на природные компоненты даже в малых концентрациях (особенно на водную фауну), при контакте с другими фармацевтическими веществами потенциально могут создавать кумулятивный или синергетический эффект. Основной источник загрязнения природной среды фармацевтическими отходами – это сбросы сточных канализационных вод, мусорные свалки, большие фермы, откуда неусвоенные фармацевтические вещества поступают в поверхностные и грунтовые воды.

Ключевые слова: фармацевтические отходы, управление отходами, загрязнение компонентов природной среды, негативное влияние на природную среду.

There is growing awareness and concern regarding the presence of chemical constituents of pharmaceutical waste in the environment. A recent study indicated that pharmaceutical wastes are present at a low level in surface water in many countries. Concern is based in part on the fact that pharmaceutical waste: are designed to have biological effect, are persistent in or continually added to the environment, have negative environmental effects (specifically on aquatic life) even at low levels, and potentially have cumulative and synergistic effects when combined with other pharmaceuticals. The primary route of pharmaceutical waste into the environment is sewage discharges, large stock yards where the unmetabolized pharmaceuticals are excreted by humans and animals and end up in surface water and ground water.

Keywords: pharmaceutical waste, waste treatment, pollution of the environment, negative environmental effect.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука