Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Косик Л. Просторово-часова динаміка сучасних геоморфологічних процесів в Українському Розточчі

  • Назва статті: Просторово-часова динаміка сучасних геоморфологічних процесів в Українському Розточчі
  • Автор(и): Косик Л.
  • УДК: 551. 435
  • Джерело публікації: Вісник Львівського Університету. Серія географічна. 2009. - Вип. 36. - С. 200-206
  • Видання: Вісник Львівського Університету. Серія географічна.
  • Рік публікації: 2009

Проаналізовано поширення сучасних морфодинамічних процесів в Українському Розточчі. Розкрито вплив геологічних, тектонічних, літологічних, кліматичних, ґрунтово-рослинних та антропогенних чинників на сучасні геоморфологічні процеси. Висвітлено результати стаціонарних досліджень площинного змиву в період з 2006 по 2007 рр.

Ключові слова: ерозійні процеси, звітрювання, карстоутворення, площинний змив, яри, стаціонарні дослідження, методи, Розточчя.

Проанализировано распространение современных морфодинамических процессов в Украинском Расточье. Раскрыто влияние геологических, тектонических, литологических, климатических, почвенно-растительных и антропогенных факторов на современные геоморфологические процессы. Освещены результаты стационарных исследований плоскостного смыва в период с 2006 по 2007 гг.

Ключевые слова: эрозионные процессы, выветривание, карстообразование, плоскостной смыв, овраги, стационарные исследования, методы, Расточье.

The expantion of present morphodynamical processes in Ukrainian Roztocha is analysed in the article. The influence of geological, tectonic, lithological, climatic, soil-vegetable and anthropogenetic factors over present geomorphological processes is discovered. The results of stationary researches of plane outwash in period since 2006 till 2007 are analysed in the article.

Keywords: erosional processes, deflation, karstformation, plane outwash,gullies, stationary researches, methods, Roztocha.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука