Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Антонюк О.О. Збереження белігеративних ландшафтів як природно-історичної спадщини Поділля

  • Назва статті: Збереження белігеративних ландшафтів як природно-історичної спадщини Поділля
  • Автор(и): Антонюк О.О.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 5-9
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Розглянуто специфічні ознаки белігеративних ландшафтів Поділля, коротко історію їх дослідження, виокремлено проблеми охорони серед яких господарські, правові та ідеологічні, показана значимість белігеративних ландшафтів у пізнанні природи та історії Поділля та розглянуті можливості їх раціонального використання та охорони. Ключові слова: белігеративний ландшафт, Поділля, раціональне використання, охорона природи. 

Антонюк Е.А. Сохранение белигеративных ландшафтов как природно-исторического наследия Подолья. В статье рассмотрены специфические особенности белигеративных ландшафтов Подолья, коротко история их исследования, выделены проблемы охраны среди которых хозяйственные, правовые и идеологические, показана значимость белигеративних ландшафтов для познания природы и истории Подолья также рассмотрены возможности их рационального использования и охраны. Ключевые слова: белигеративный ландшафт, Подолье, рациональное использование, охрана природы. 

Antoniuk O. Protection of fortification landscapes as natural historical inheritance of Podillya. The article is devoted to specific features of Podillya fortification landscapes, investigation history, in short. Protection problems have been picked up. Among the problems are: economical, jurisdictional and ideological. Importance of fortification landscapes in investigation of nature and Podillya’s history is shown in the article. Possibilities of rational ways how to use and protect are described in the article. Keywords: fortification landscape, Podillya, rational usage, nature protection.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука