Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Божук Т.І. Релігійні об’єкти в культурному ландшафті та їх використання для потреб туризму (на прикладі міста Львова)

  • Назва статті: Релігійні об’єкти в культурному ландшафті та їх використання для потреб туризму (на прикладі міста Львова)
  • Автор(и): Божук Т.І.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 9-15
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

У статті розглянуто питання місця і значення релігійних об’єктів у культурному ландшафті. На прикладі найбільш відвідуваних релігійних об’єктів міста Львова проведено соціологічне дослідження. На основі одержаних результатів шляхом рейтингування (ранжування) визначено найбільш привабливі для туристів релігійні об’єкти і подано їх характеристику. 
Ключові слова: релігійний (сакральний) об’єкт, сакрально-туристична привабливість, метод бальної оцінки, культурний ландшафт. 

Божук Т.И. Религиозные объекты в культурном ландшафте и их использование для потребностей туризма (на примере города Львова). В статье рассмотрены вопросы места и значения религиозных объектов в культурном ландшафте. На примере самых посещаемых религиозных объектов города Львова проведено социологическое исследование. На основании полученных результатов путем ранжировки определены самые привлекательные для туристов религиозные объекти и приведена их характеристика. 
Ключевые слова: религиозный (сакральный) объект, сакрально-туристическая привлекательность, метод бальной оценки, культурный ландшафт. 

Bozhuk T.I. Religion objects in the culture landscape and its using for needs in tourism (in imitation of Lviv). There are considered place and meaning of the religion objects in culture landscape in this article. The sociological investigation was realized of the most visited Lviv’s objects. It based on the results that were receipted the way of rating defined the most attractive religious objects for tourists. And present their characteristic in appearance of assessment card. 
Keywords: religious (sacred) object, sacral­touristical attraction, method bale value, culture landscape.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука