Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Лучка Р.В. Випасні антропогенні модифікації як підклас культурних ландшафтів субальпійських територій Українських Карпат

  • Назва статті: Випасні антропогенні модифікації як підклас культурних ландшафтів субальпійських територій Українських Карпат
  • Автор(и): Лучка Р.В.
  • УДК: 911.2:551.4:631.1
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 167-172
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Розглянуто специфіку й головні механізми внутрішньоситемної і міжсистемної організованості культурних субальпійських ландшафтів Українських Карпат, які перебувають у стані випасного використання й післявипасної регенерації. Показано, що це просторово й функціонально стійкі територіальні утворення, які здатні витримувати значні навантаження. Водночас, вони вимагають посиленого моніторингового контролю.
Ключові слова: культурний ландшафт, субальпійські умови існування, просторово-часова організація. 

Лучка Р.В. Выпасные антропогенные модификации как подкласс культурных ландшафтов субальпийской территории Украинских Карпат. Рассмотрены специфика и основные механизмы внутреннесистемной и междусистемной организованности культурных субальпийских ландшаф­тов Украинских Карпат, которые находятся в состоянии выпасного использования и послевыпас­ной регенерации. Показано, что это пространственно и функционально устойчивые территориаль­ные образования, которые способны выдерживать значительные нагрузки. Одновременно, они требуют более внимательного мониторингового контроля.
Ключевые слова: культурный ландшафт, субальпийские условия существования, пространственно-временная организация. 

Luchka R. Pasture man-made modifications as the subclass of cultural landscapes of the sub-alpine territory of Ukrainian Carpathians. The s pecifics and the main mechanisms of the intrasystem and intersystem organization of the cultural landscapes of the sub-alpine zone of Ukrainian Carpathians are considered. Considered landscapes are used like pasture lands or are in the state of post-pasture regeneration. It is proved that spatially and functionally these territorial complexes are stable systems and can be pressured by noticeable man-made effects. At the same time these landscapes demand more precision environmental monitoring.
Keywords: cultural landscape, sub-alpine conditions, space-time organization.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука