Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Мельничук А.Л., Гнатюк О.М. Ойконімічне районування Подільського суспільно-географічного району

  • Назва статті: Ойконімічне районування Подільського суспільно-географічного району
  • Автор(и): Мельничук А.Л., Гнатюк О.М.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 173-177
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

На основі виділення територіальних топонімічних угрупувань різного рангу та аналізу чинників їх формування у діахронічному аспекті проведено ойконімічне районування Подільського суспільно­географічного району. Визначено критерії ойконімічного районування території та розроблена методика його реалізації. Визначено вплив чинників різного характеру на формування цих угруповань. Виділені межі таксономічних одиниць ойконімічного районування за їх систематикою.
Ключові слова: ойконім, районування, топоформанта, топонімічне територіальне угрупу­вання, Подільський район, семантичне значення слова. 

Мельничук А., Гнатюк А. Ойконимичиское районирование Подольского общественно­географического района. На основе выделения территориальных топонимических образований разного ранга и анализ факторов их формирование в диахроническом аспекте проведено ойконимическое районирование Подольского района. Определены критерии ойконимического районирование территории и разработана методика его реализации. Определено влияние основных факторов влияющих формирование этих образований. Выделенны границы таксономических единиц районирование по их семантических особенностях.
Ключевые слова: ойконим, районирование, топоформанта, топонимическое территориальное образование, Подольский район, семантическое значение слова. 

Melnychuk A., Gnatyuk O. Oikonimical zoning of Podilya public-geographical region. The oikonimical zoning of Podilya public-geographical region have been done on the base of the toponimical territorial groups (aggregations) detachment and the analysis of their forming factors in the diachronic aspect. The criteria of oikonimical zoning are defined and the methodology of its realization is elaborated. The influence of different factors on the toponimical territorial aggregations is revealed. The borders of oikonimical zoning taxonomical units are described due to their systematic.
Keywords: oikonim, zoning, topoformant particle, toponimical territorial aggregation, Podilya public-geographical region, semantic meaning of word.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука