Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Купач Т.Г. Топонімія як мовний образ території України

  • Назва статті: Топонімія як мовний образ території України
  • Автор(и): Купач Т.Г.
  • УДК: 911.9 : 81'373.2 (477)
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 148-156
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Топонімія розглядається як мовний образ території України, проекція характеристик природних та культурних ландшафтів. В статті обговорюються властивості назв, які дозволяють використо­вувати їх для вивчення вербальних образів геосистем України. Це семантика топонімічних основ, етимологія, просторова та хронологічна приуроченість назв географічних об'єктів.
Ключові слова: топонімія, топоніми, хронотоп, топонімічний пласт, апелятивна лексика. 

Купач Т.Г. Топонимия, как вербальный образ территории Украины. Топонимия рассматривается как вербальный образ территории Украины, проекция характеристик природных и культурных ландшафтов. В статье речь идет о свойствах географических названий, позволяющих использовать их в изучении образов геосистем Украины: семантика топонимических основ, этимология, пространственная и хронологическая приуроченность топонимов.
Ключевые слова: топонимия, топонимы, хронотоп, топонимический пласт, апелятивная лексика. 

Kupach T. The linguistic image of the territory of the Ukraine. Toponymy is considered, as linguistic image of the territory of the Ukraine, the projection of the features natural and cultural landscape. In article is reasoned about features of the place names allowing use them in study image of the geosystems of the Ukraine: semantics morpfems, etymology, spatial and temporary attribution.
Keywords: place-name study, toponymy, place name, toponymical layer, slot time, appellative.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука