Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Кокус В.В. Дослідження історико-культурної спадщини в працях вчених науково-краєзнавчих товариств Поділля в 20-х - 30-х роках ХХ століття

  • Назва статті: Дослідження історико-культурної спадщини в працях вчених науково-краєзнавчих товариств Поділля в 20-х - 30-х роках ХХ століття
  • Автор(и): Кокус В.В.
  • УДК: 910.4 (091)
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 138-147
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

В статті на основі аналізу літературних джерел розглянуто внесок вчених краєзнавчих товариств Поділля у вивчення історико-географічних об’єктів регіону в 20-х – 30-х роках ХХ століття. Висвітлено роль Кабінету вивчення Поділля та Кам’янець-Подільського окружного краєзнавчого комітету у вивченні історико-культурної спадщини. Проаналізовані основні праці вчених краєзнавчих товариств Поділля, присвячені дослідженню історико-культурної спадщини регіону. З’ясовано значення праць вчених науково-краєзнавчих товариств для сучасності.
Ключові слова: історико-культурна спадщина, історико-географічні об’єкти, краєзнавчі товариства, Поділля, вчений, архітектура. 

Кокус В.В. Исследования историко-культурного наследия в трудах ученых научно­краеведческих обществ Подолья в 20-х – 30-х годах ХХ века. В статье на основе анализа литературных источников рассмотрен вклад краеведческих обществ Подолья в изучение историко-­географических объектов региона в 20-х -30-х годах ХХ века. Освещена роль Кабинета изучения Подолья и Каменец-Подольского окружного краеведческого комитета в изучение историко-­культурного наследия. Проанализированы основные труды ученых краеведческих обществ Подолья, посвященные изучению историко-культурного наследия региона. Выяснено значение трудов научно­-краеведческих обществ для современности.
Ключевые слова: историко-культурное наследие, историко-географические объекты, краеведческие общества, Подолье, ученый, архитектура. 

Kokus V.V. Research of historic-cultural heritage in the works written by scientists of scientific-regional communities of Podillya in 20s-30s of XX century. On the basis of literary sources analysis we have examined in the article the contribution of scientists of regional communities in Podillya in studying of historic-geographical regional objects in 20s–30s XX century. We have showed the role of Cabinet of study and Kamyanets-Podilskyi regional natural committee in researching of historic-cultural heritage. We have analyzed main works written by scientists of regional communities of Podillya, devoted to researching of historic-cultural regional heritage. We have found out the importance of works written by scientists of scientific-regional communities for modern life.
Keywords: historical and cultural heritage, historical and geographical sites, Regional Studies Societies, Podillia, scientist, architecture.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука