Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Канський В.С. Сучасна структура лісових антропогенних ландшафтів Поділля

  • Назва статті: Сучасна структура лісових антропогенних ландшафтів Поділля
  • Автор(и): Канський В.С.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 303-310
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Розглянуто питання особливостей формування, функціонування та складу сучасних лісових антропогенних ландшафтів Поділля. Досліджено роль та значення лісових меж, екотонів і катен, особливо між лісовими ландшафтними комплексами, ними й антропогенними ландшафтами інших класів. Проаналізовано причини формування мікроосередкових процесів у лісових антропогенних ландшафтах.
Ключові слова: антропогенний, натуральний, ліс, екотон, катена, мікроосередок. 

Канский В.С. Современная структура лесных антропогенных ландшафтов Подолья. Рас­смотрены вопросы особенностей формирования, функционирования и состава современных лесных антропогенных ландшафтов Подолья. Исследовано роль и значение лесных границ, экотонов и катен, особенно между лесными ландшафтными комплексами, ими и антропогенными ландшафтами других классов. Проанализированы причины формирования микроочаговых процессов в лесных антропогенных ландшафтах. Ключевые слова: антропогенный, натуральный, лес, экотон, катена, микроочаг. 

Kanskyy V.S. Modern structure of forest anthropogenic landscapes of Podilya. The questions of features of forming, functioning and composition of modern forest anthropogenic landscapes of Podilya are considered. A role and value of forest limits is investigational, ecotones and katen, especially between forest landscape complexes, by them and anthropogenic landscapes of other classes. Reasons of forming of microcenters processes are analysed in forest anthropogenic landscapes. Keywords: anthropogenic, natural, forest, ecotone, katena, microcenter.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука