Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Шмагельська М.О. Несприятливі мікроосередкові процеси у сільськогосподарських ландшафтах Подільського Побужжя

  • Назва статті: Несприятливі мікроосередкові процеси у сільськогосподарських ландшафтах Подільського Побужжя
  • Автор(и): Шмагельська М.О.
  • УДК: 911.3 (477.44)
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 311-317
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Розглянуто питання формування мікроосередкових процесів в різних підкласах сільсько­господарських ландшафтів. Названі чинники, що зумовлюють розвиток таких процесів та характер відновлення мікроосередків у польових, лучно-пасовищних та садових ландшафтах.
Ключові слова: сільськогосподарські антропогенні ландшафти, польові мікроосередки, мікроосередкові процеси лучно-пасовищних ландшафтів, мікроосередки садів. 

Шмагельская М.А. Неблагоприятные микроочаговые процессы в сельскохозяйственных ландшафтах Подольского Побужжья. Рассмотрен вопрос формирования микрочаговых процессов в разных подклассах сельскохозяйственных ландшафтов. Названы факторы, которые обуславливают развитие таких процессов и характер восстановления микроочагов в полевых, пастбищных и садовых ландшафтах.
Ключевые слова: сельскохозяйственные антропогенные ландшафты, полевые микроочаги, микроочаговые процессы пастбищных ландшафтов, микроочаги садов. 

Shmagelska М. Unfavorable microcentered processes are in the agricultural landscapes of Podol'skogo Pobuzh'ya. The question of forming of processes of microcentered processes is considered in different pidklasakh of agricultural landscapes. Factors which predetermine development of such processes and character of proceeding in microcentered in the, landscapes of pastures and garden of the fields are adopted.
Keywords: agricultural antropogennі landscapes, microcentered of the fields, microcentered processes of landscapes of pastures, microcentered of gardens.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука