Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Чаплінський П., Кібич А.Д. Проблематика етнокультурного ландшафту Гуцульщини: риси, поділ, збереження

  • Назва статті: Проблематика етнокультурного ландшафту Гуцульщини: риси, поділ, збереження
  • Автор(и): Чаплінський П., Кібич А.Д.
  • УДК: 911.53 (477.85/87)
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 259-265
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

В статті розглянуті особливості етнокультурного ландшафту Гуцульщини – унікальне середовище особливого співіснування людини з дикою природою. Запропонований поділ етнокультурного ландшафту Гуцульщини на типи. Розкрита проблема збереження та шляхи відновлення та конструктивного перетворення етнокультурного ландшафту Гуцульщини.
Ключові слова: етнокультурний ландшафт, Гуцульщина, етнотуризм. 

Чаплинский П., Кибич А.Д. Проблематика этнокультурного ландшафта Гуцульщины: черты, типизация, сохранение. В статье рассмотрены особенности этнокультурного ландшафта Гуцульщины – уникальная среда сосуществования человека и дикой природы. Предложена типизация этнокультурного ландшафта Гуцульщины. Раскрыта проблема сохранения и пути возобновления и конструктивного изменения этнокультурного ландшафта Гуцульщины.
Ключевые слова: этнокультурный ландшафт, Гуцульщина, этнотуризм. 

Chaplinski P., Kibych A. Problematics of ethnocultural landscape of Huculshchyna: feature, typification, preservation. In article features of ethnocultural landscape of Huculshchyna - the unique environment of coexistence of the person and the wild nature are considered. Offered typification of ethnocultural landscape of Huculshchyna. Opened the problem of preservation and a way of renewal and constructive change of ethnocultural landscape of Hucukshchyna.
Keywords: an ethnocultural landscape, Huculshchyna, ethnotourism.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука