Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Холявчук Д.І. Антропогенне перетворення ландшафтів долини Середнього Дністра як передумова розвитку рекреації

  • Назва статті: Антропогенне перетворення ландшафтів долини Середнього Дністра як передумова розвитку рекреації
  • Автор(и): Холявчук Д.І.
  • УДК: 551.435.14 (292.45)
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 251-259
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Дослідженні просторово-часові особливості антропогенної трансформації долини Середнього Дністра. Визначений вплив заселюваності, транспортної мережі і загалом антропогенної трансформації на комфортність та рекреаційну привабливість середньодністерських долинно­річкових ландшафтів.
Ключові слова: антропогенна трансформація, комфортність ландшафту, рекреаційна привабливість, поселенське навантаження. 

Холявчук Д.И. Антропогенное преобразование ландшафтов долины Среднего Днестра как предпосылка развития рекреации. Исследованы пространственно-временные особенности антропогенной трансформации долины Среднего Днестра. Определено влияние селитебности, транспортной сети и антропогенной трансформации на комфортность и рекреационную привлекательность долинно-речных ландшафтов Среднего Днестра.
Ключевые слова: антропогенная трансфор­мация, комфортность ландшафта, рекреационная привлекательность, селитебность. 

Holyavchuk D.I. Anthropogenic transformation of Medium Dnister river landscapes as recreation development condition. Space and time peculiarities of anthropogenic transformation of Medium Dnister valley are investigated. Settlement, transport and anthropogenic landscape change influence on recreation comfort and attractiveness are analyzed.
Keywords: anthropogenic transformation, landscape comfort, recreation attractiveness, settlement.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука