Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Воловик В.М. Концепція культурного ландшафту в руській географії

  • Назва статті: Концепція культурного ландшафту в руській географії
  • Автор(и): Воловик В.М.
  • УДК: 911.5
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 29-37
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

У статті розглядається еволюція терміну "культурний ландшафт" в руській географії, де склалося його розуміння як продукту освоєння культурою або культурами певного фізичного простору (території). Ландшафтний комплекс вміщує не лише культурні елементи як свої складові, а сам є культурним артефактом, формою культури. Ключові слова: антропогенний ландшафт, культурна географія, культурний ландшафт. 

Воловик В. М. Концепция культурного ландшафта в русской географии. В статье рас­сматривается эволюция термина "культурный ландшафт" в русской географии, где сложилось его понимание как продукта освоения культурой или культурами определенного физического пространства (территории). Ландшафтный комплекс вмещает не только культурные элементы как свои составляющие, но и сам является культурным артефактом, формой культуры.
Ключевые слова: антропогенный ландшафт, культурная география, культурный ландшафт. 

Volovyk V. M. Analysis of conceptions of cultural landscape in Russian geography. In the article the evolution of term "cultural landscape" is examined in Russian geography, where his understanding was as to the product of mastering a culture or cultures of certain physical space (territories). A landscape complex contains cultural elements as constituents not only, and is cultural artifact, form of culture.
Keywords: anthropogenic landscape, cultural geography, cultural landscape.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука