Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Гавриленко О.П. Геоекологічний підхід до організації території культурного ландшафту з водогосподарською спадщиною

  • Назва статті: Геоекологічний підхід до організації території культурного ландшафту з водогосподарською спадщиною
  • Автор(и): Гавриленко О.П.
  • УДК: 911.001.2
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 37-44
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Розглянуті головні шляхи реалізації геоекологічних принципів проектування для оптимізації водогосподарських природно-технічних геосистем та "вписування" їх у культурний ландшафт. Кінцевою метою має бути досягнення максимально можливої відповідності структури водогосподарського природокористування сучасній ландшафтній структурі досліджуваної території. 
Ключові слова: природно-технічна геосистема, оптимізація, водогосподарське природокористування, геоекологічні принципи проектування. 

Гавриленко Е.П. Геоэкологический подход к организации территории культурного ланд­шафта с водохозяйственным наследием. Рассмотрены главные пути реализации геоэкологичес­ких принципов проектирования для оптимизации водохозяйственных природно-технических геосистем и "вписывания" их в культурный ландшафт. Конечной целью должно быть достижение максимально возможного соответствия структуры водохозяйственного природопользования современной ландшафтной структуре исследуемой территории. 
Ключевые слова: природно­техническая геосистема, оптимизация, водохозяйственное природопользование, геоэкологические принципы проектирования. 

Gavrylenko O.P. Geoecological approach in territory organization of cultural landscape with aquicultural heritage. The main ways of geoecological planning principles realization for optimization of aquicultural naturally-technical geosystems and "inscribing" them in a cultural landscape are considered. An ultimate goal must be achievement of maximally possible accordance of recreation land using structure to the modern landscape structure of explored territory.
Keywords: naturally-technical geosystem, optimization, aquicultural environmental management, geoecological principles of planning.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука