Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни з галузі картографії, геодезії, гравіметрії, топографії

Терміни 
Додати новий термін

База даних реляційна

логічно організована база даних як набір відношень (прямокутних двовимірних таблиць, рядки яких -індексовані записи - відповідають набору значень атрибутів об'єкта, а стовпчики в шапці таблиці - поля—характеризують тип атрибута: бінарний, числовий, символ ...

База даних технологічна

база картографічних даних для тимчасового зберігання даних довідкового та інформаційного характеру про місцевість з метою забезпечити технологічне опрацювання цифрової інформації про неї. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літ ...

База зображення цифрової картографічної інформації

подання цифрової метричної інформації у вигляді певної кількості векторів відповідної довжини та їх орієнтування. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

База кадастрових даних

сукупність кадастрової інформації, що відображає стан об'єктів або явищ, їхні властивості та взаємовідношення. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

База картографічних даних

сукупність утворених певним чином масивів цифрової картографічної інформації та програмних засобів, що забезпечують доступ до цих даних, їх зберігання та видачу. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросв ...

Базис взірцевий

геодезична побудова, яка складається із закріплених на місцевості точок, що утворюють інтервали, довжини яких відомі із заданою точністю. Б. в. призначений для перевірки, випробувань, метрологічної атестації та дослідження геодезичних віддалемірів і відда ...

Базис вимірювальний

інструментальна база для визначення віддалі паралактичним методом, яку вста-новлюють теодолітом перпендикулярно (деколи під кутом) до лінії візування. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - ...

Базис геодезичний

виміряні сторони в мережах базисних тріангуляції 1 та 2 кл. їх довжина в мережі тріангуляції 1 кл. має бути не менше 6 км, а відносна похибка його довжини не може перевищувати 1:400000. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літи ...

Базис гравіметричний

еталонний базис, застосовують для еталонування гравіметрів. Для визначення ціни поділки відлікового пристрою гравіметрів створюють міжнародні, національні та місцеві Б. г., пункти для яких вибирають так, щоб різниця сили ваги між ними була максимальна. Дл ...

Базис інженерно-геодезичний

вихідна лінія, що використовується для знімання або розмічування споруди, напр., способом прямої кутової планової або просторової засічок. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Географічна наука