Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни з галузі картографії, геодезії, гравіметрії, топографії

Терміни 
Додати новий термін

Асимптота

пряма, яка не має жодної спільної точки з певною кривою (напр., параболою, гіперболою), що необмежено наближається до цієї прямої. Найпростіше визначати А., паралельну до осей координат. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літ ...

Аскорекорд

фотограмметричний прилад для монокулярного вимірювання плоских прямокутних координат точок фотознімка; виробник - фірма К.Цайсс, (м. Йена, Німеччина). Складається з каретки та вимірювальної системи, яка забезпечує монокулярне спостереження знімка. Для фот ...

Астазування

1) збільшення чутливості гравіметра за допомогою спеціальних пристроїв, які змінюють момент сили ваги. Астазовані системи працюють у положенні рівноваги, які близькі до нестійких. А. можна здійснити зміною кута нахилу, за допомогою додаткових пружин, елек ...

Астрограф

астрономічний оптичний прилад, (напр., телескоп) для фотографування неба, здебільшого для розв'язування астрометричних задач. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Астролябія

кутовимірний прилад, який використовували в минулому для визначення широт і довгот за спостереженнями світил поза меридіаном. У сучасній астрометрії використовують призмову А. Данжона. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинс ...

Атестація метрологічна

атестація, яка зумовлює визначення метрологічних характеристик засобів і методик вимірювань. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Атлас

цілісний картографічний твір зі систематизованою сукупністю карт, виконаних за загальною програмою. Карти А. взаємно узгоджуються і часто доповнюють одна одну; зазвичай, для карт використовуються проекції і м-би, які полегшують порівняння карт. Картам А. ...

Атлас кольорів

систематизована збірка взірцевих кольорів, яку можна використати в картографо-геодезичній і поліграфічній практиці для визначення (вимірювання) кольорів, їх добору та оцінки. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - ...

Атлас комплексний

атлас, карти якого доволі стисло, наочно і якнайповніше подають різноманітні дані та відомості про природу, населення, господарство й економіку конкретної території. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Єв ...

Атлас національний

атлас, що найповніше подає об'єктивну інформацію про певну конкретну державу в її сучасних межах, зосереджуючи увагу на її найважливіших і характерних особливостях. А. п., як і будь-який атлас, створюється і виготовляється відповідними картографічними й п ...

Географічна наука