Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Основні екостабілізуючі регіони планети

Природні (таких залишилося дуже мало) та штучно змінені до певного ступеня геосистеми Землі мають різні ступені стійкості та здатності справлятися з антропогенним і техногенним навантаженням. На кожному ієрархічному рівні ландшафтної оболонки існують певні геосистеми, від яких залежить загальна стійкість геосистем вищого рівня. Це так звані екостабілізуючі геосистеми.

Як правило, екостабілізуючі екосистеми характеризуються значним рівнем географічного, особливо біогеографічного та біоценотичного,  різноманіття, а також виконують певні важливі для геосистем більших рангів функції.

Загалом до екостабілізуючих регіонів відносять природні ліси та лісовкриті площі, штучні та відновлені зелені лісові насадження, наявність природоохоронних територій, території рекреаційного призначення, внутрішні води та узбережжя Світового океану. На мікро- та мезорівні ці екостабілізуючі елементи намагаються поєднувати лінійними елементами – екологічними коридорами, функція яких – з’яєнувати природоохоронні екосистеми, забезпечувати видовий, генетичний,популяційний обмін між ними.

У масштабах планети Земля також існують екостабілізуючі регіони планетарних масштабів. Від їх стабільності залежить майбутнє всієї географічної оболонки. До них можемо віднести:

1. Екваторіальні, субекваторіальні та мусонні ліси планети (південноамериканська сельва, африканська гілея, ліси Зондських островів, Індійського півострова). Вони відрізняються значним видовим різноманіттям, тут досі знаходять нові види рослин і тварин. Дані ліси – принципове джерело кисню, що постачається біогенним шляхом в атмосферу (більше – лише аквальні геосистеми океану). При усій важливості для біосфери Землі, вони є нестійкими до антропогенного втручання і практично не відновлюються, так як практично вся біомаса знаходиться у рослинах, і червоні фералітні грунти без лісового покриву швидко руйнуються.
2. Регіони приполярного зледеніння (Антарктида, Арктика, Гренландія), які зберігають у твердому вигляді резерви прісної води планети. Режим арктичних та антарктичних льодовиків впливає на рівень Світвого океану та глобальну циркуляцію його вод, визначає загальну кліматичну обстановку на Землі (чергування періодів зледенінь та міжльодовиків’я). У холодних морях формуються запаси крилю та іншої біоти, що слугує основої харчових ланцюгів для океанічних екосистем.
3. Ліси помірного поясу, особливо Північної півкулі. Мають якщо не планетарне, то регінальне екостабілізуюче значення, оскільки саме лісові системи у розвинених країнах та у Росії залишаються малозміненими і не задіяними у сільському господарстві, є базою для розвитку тваринного світу.
4. Зона тундри та лісотундри, зокрема – райони вічної мерзлоти на півночі Азії та Північної Америки. Нагрівання тундрових грунтів і танення вічної мерзлоти призводять до потрапляння в повітря законсервованих парникових газів – вуглекислого газу та метану. Тому порушення цих екосистем в рази пришвидшує настання глобального потепління.
5. Тропічні коралові моря. Окрім того, що вони виступають місцями зосередження біорізноманіття, виконують роль акумулятора вуглекислого газу  атмосфери у вигляді карбонатів.
6. Гірські системи світу – внаслідок висотної поясності та малодоступності зберігають значні кількість ендеміних видів рослин і тварин, виступають лініями комунікації між просторово віддаленими біогеоценозами.
7. Окремо слід зазначити роль Світового океану. Його води виступають глобальною стабілізуючою системою, що пом’якшує клімат Землі, регілює вміст газів у атмосфері.

Географічна наука