Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Відомі географи, географічні персоналії

Корецький Леонід Мусійович

Леонід Мусійович Корецький (1920-1997) – професор кафедри економічної і соціальної географії природничо-географічного факультету Українського педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, доктор економічних наук, академік Української Екологічної Академії наук.

Діяльність та ім'я Л. М. Корецького — учня Воблого — широко відомі серед географів і економістів України і поза її межами як вченого (автор понад 250 наукових праць) в різних галузях економіки, географії, статистики і народонаселення, керівника і учасника колективних фундаментальних праць з комплексного дослідження територіальних структур продуктивних сил України, розробки генеральних схем їх розвитку, учасника розробки Комплексної програми науково-технічного прогресу в Україні тощо.

Творче життя Л. М. Корецького пов'язане з науковою роботою в інститутах Національної Академії наук України (1946—1977 рр.) і Українським державним педагогічний університетом ім. М П. Драгоманова (з 1977 р.) й іншими науковими та педагогічними центрами Києва та інших міст України,
Закінчивши середню школу в м. Умані, Л. М. Корецький вступає у 1937 р. до Київського університету і спеціалізується у галузі економічної географії. закінчує університет у 1946 році. З 1950 року, після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації в Інституті економіки АН УРСР, він працює в даному інституті 15 років.

Ще на початку 50-х років при активній участі Л. М. Корецького була завершена капітальна двотомна праця, започаткована К. Г. Воблим, — "Нариси економічної географії Української РСР" (Т. 1 — 2, 1952 р.); він є автором або співавтором значних розділів 16 колективних праць і окремих монографій з економіки і географії: "Західне Полісся УРСР" (1955), "Українська РСР", т. 2 (1958), "Напрями спеціалізації і комплексного розвитку Київського району" (1962), "Розвиток економіки західних областей за 20 років" (1960), "Географія промисловості Української РСР" (1967), "Економічні проблеми розвитку і територіальної організації промисловості України" (1971, автор), "Методичні основи розміщення промисловості в містах Української РСР" (1977), "Аналіз розвитку і розміщення продуктивних сил Української РСР" (т. 2).
Суттєвим вкладом Л. М. Корецького в розвиток економічної географії України є праця "Географія промисловості" (співавтор акад. М. М. Паламарчук), яка узагальнила і дала науковий аналіз на обширній інформативній базі розміщення промисловості у взаємозв'язках з формуванням промислових територіальних комплексів. Продовженням цієї роботи стала фундаментальна, але не дозволена для відкритого друку в 70-х роках, двотомна праця "Економічні проблеми розвитку і територіальної організації промисловості України" (обсягом 30 авт. арк.) Тут вперше обґрунтована сітка і дано аналіз промислових вузлів України. Автор одним із перших, ще в 1971 році, підніс питання про реструктуризацію, структурну перебудову промисловості і навів обґрунтування ефективності зміни співвідношень, фондомістких та інших галузей на користь легкої і харчової промисловості.

Історичне, народногосподарське і наукове значення мають праці Л М. Корецького щодо інтеграційного і промислового економічного районування України. Ідея районувати Україну на три макрорегіони була втілена в генеральному її районуванні у складі колишнього СРСР — Донецько-Придніпровський, Південний і Центральний (Києво-Львівський, пізніше — Півленно-Західний). Багаторічна праця вкладена Л. М. Корецьким у досліджень окремих міст і рекомендацій щодо напрямів їх розвитку Бердянська (1974), Канева (1980), Білої Церкви (1985).

Великими сторінками творчої праці Л. М. Корецького стала його активна участь у створенні українських енциклопедичних видань: "Універсальної Української Радянської Енциклопедії", участь створенні 4-томної "Енциклопедії народного господарства України", 5-томної "Краткой географической энциклопедии" в "Большой Советской Энциклоледии" (2-ге та 3-тє видання), а також в Молдавській, Таджицькій, Вірменській енциклопедіях, де вміщені статті про Україну, її області і регіони. Багато праці вкладено у створення унікального видання — Географічної Енциклопедії України в 3-х томах (1989—1993, член редколегії, автор ряду великих статей). Загалом в енциклопедичних виданнях України, інших республік колишнього СРСР, "Большой Советской Энциклопедии" опубліковано близько 100 його статей, з них 30 — це комплексні статті про Україну в кожному щорічнику "БСЭ" протягом 30 років (1960—1990), які є нині унікальним джерелом подій політичного, економічного і культурного життя України в цей період.
Л. М. Корецький зробив великий внесок в розвиток вітчизняної соціально-економічної географії і культури не лише науково дослідницькими роботами, але і плідною педагогічною діяльністю на очолюваній ним в 1978—1991 рр. кафедрі економічної та соціальної географії в Українському державному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.

Протягом багатьох років професор Л. М. Корецький веде значну громадську роботу - очолював секцію географії Методичної комісії Міністерства освіти України, виконував відповідальні державні завдання представника України в ООН у Статистичній Комісії і Комісії по народонаселенню (1954—1960), брав активну участь у міжнародних форумах, виступаючи з питань праці (МОП, Женева), в Економічній Комісії ООН з екологічних проблем Європи (1972 р.) та ін. Член редакційних колегій багатьох видань, двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій.За плідну багаторічну працю Л. М. Корецького в 1995 р. обрано почесним членом Українського географічного товариства. Його роботи удостоєні почесних грамот, зокрема Почесної грамоти видавництва "Советская Энциклопедия", медалі А. С. Макаренка ( 1980) та ін.

Географічна наука