Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Відомі географи, географічні персоналії

Заставний Федір Дмитрович

Федір Дмитрович Заставний – відомий український географ, професор, доктор географічних наук, завідувач кафедри географії України географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (1990–2009 рр.), лауреат премії імені О. Г. Шліхтера АН України, дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Почесний член Українського географічного товариства, академік Академії наук Вищої школи.

 

Федір Дмитрович Заставний народився у с. Добринів Рогатинського району Івано-Франківської області в селянській сім’ї. У 1946–1951 рр., після закінчення Рогатинського педучилища, навчався на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Після закінчення навчання працював науковим співробітником відділу економіки Інституту суспільних наук Львівської філії АН УРСР (1951–1953 рр.), редактором сільськогосподарського відділу обласної газети"Вільна Україна" (1953–1955 рр.), доцентом географічного факультету Львівського університету (1955–1961 рр.), доцентом, професором та завідувачем кафедри економічної географії Львівського торгівельно-економічного інституту (1961–1974 рр.). У 1957 р. він отримав науковий ступінь кандидата економічних наук, у 1971 р. став доктором географічних наук, а в 1972 р. отримав вчене звання професора.

У 1974 р. Федір Дмитрович Заставний переїжджає до Києва, працює завідувачем відділу проблем економіки районів Ради по вивченню продуктивних сил України АН УРСР.
У 1988 р. повертається до Львова, стає завідувачем кафедри економічної і соціальної географії Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1990 р. Заставний Ф. Д. стає завідувачем кафедри географії України, першої в Україні. Тривалий період він був головою Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями "Економічна і соціальна географія" та "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів" на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Під науковим керівництвом Ф. Д. Заставного захищено близько 20 кандидатських та докторських робіт. Був науковим редактором багатьох монографій і збірників. Автор понад 300 публікацій, близько 50 книг і брошур.

Основні праці Ф. Заставного присвячені проблемам територіально-виробничих комплексів, розміщення продуктивних сил, економічного районування, географічного українознавства, географії населення та етногеографії України. У 80-х роках ХХ ст. за його ініціативою було розроблено наукові прогнози розвитку і розміщення продуктивних сил областей України. Популярними є також праці Ф. Заставного з географії Західної України. За цикл робіт з дослідження формування та розвитку територіально-виробничих комплексів в 1980 р. він удостоєний премії імені О. Г. Шліхтера АН УРСР з економіки.
У 90-і роки ХХ ст. Ф. Д. Заставний започаткував видання серії українознавчих праць під рубрикою “Народознавчі студії”. У серії вийшли праці професора Ф. Заставного присвячені східній і західній українській діаспорі, українським етнічним землям, населенню України, українському геополітику і водночас всесвітньо відомому фізику проф. Івану Пулюю, демографічним втратам України в ХХ ст., Всеукраїнському перепису населення 2001 р.

На особливу увагу заслуговує натхненна робота профессора Ф.Заставного з написання підручників та посібників з географії України для учнів середніх шкіл і студентів вищих навчальних закладів. Ще наприкінці 80-х років ХХ ст. він підготував навчальний посібник для студентів географічних факультетів університетів і педінститутів під назвою “Географія України”. У 1994 р. з’явився великого формату навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів у двох книгах “Географія України”.
Добре знаючи стан шкільної географічної освіти, рівень забезпеченості підручниками, їхню якість, професор Ф. Заставний підготував також підручники для загальноосвітніх шкіл з фізичної географії України (для 8 класів) та економічної і соціальної географії України (для 9 класів). Перше видання їх з’явилося у 1999 р. Ці підручники витримали декілька видань, їх було перекладено для шкіл з мовами викладання національних меншин в Україні.

На початку 2004 р. професор Ф. Заставний спільно з проф. К.Кусіньські опублікував польською мовою у Видавництві Варшавського університету монографію “Україна (природа, населення, господарство)”. У 2007 р. з’явилася нова його монографія, присвячена проблемам депресивності в Україні. Впродовж останніх років ним було підготовлено та опубліковано в журналі "Географія та основи економіки в школі" цикл наукових статей про економічні райони України. В 2009 р. опубліковано монографію "Економічні райони України: реалії та перспективи".
В останні роки Ф. Заставний також активно працює над новим, суттєво доповненим і переробленим, виданням підручника для студентів "Географія України".

Федір Дмитрович Заставний є одним з найвідоміших випускників географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за весь час його існування. Він зробив один із найвагоміших внесків у славу факультету як одного з провідних осередків географічної науки в Україні.
З його іменем, невтомною працею, пов’язаний розвиток на факультеті багатьох нових наукових і навчальних напрямів суспільної географії. В історію географічної науки він увійшов також як керівник першої в Україні й світі кафедри географії України. Його численні підручники та посібники уже понад десятиліття відкривають для студентів-географів вищих навчальних закладів цілісний світ географії України. Дуже приємно також, що Федір Дмитрович Заставний завжди знаходив час для написання підручників з географії для середньої школи. Це висока та благородна справа – коли слово професора в доступній формі доходить до школярів.

Наукові праці Федора Заставного добре відомі як в Україні, так і за її межами. Його науковий доробок вагомо сприяв піднесенню престижу української географічної науки в очах світової спільноти. Саме завдяки таким науковцям не перервалася славна традиція української галицької географічної школи, яка корінням своїм сягає у глибину століть.

За матеріалами: www.franko.lviv.ua

Географічна наука