Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Відомі географи, географічні персоналії

Ігнатенко Микола Григорович

Микола Григорович Ігнатенко - доктор географічних наук, професор. Народився  2.01.1928 року в смт Поспеліха Алтайського краю Російської Федерації. У 1956 році закінчив географічний факультет Чернівецького університету. На посаді асистента кафедри економічної географії цього ж навчального закладу в 1957 році розпочалась педагогічна діяльність М.Г. Ігнатенка.

 

Понад 30 років плідної науково-педагогічної діяльності пов’язано з alma mater – Чернівецьким університетом, в якому він пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри економічної географії (1965-1988 рр.). Завжди демократичний, відкритий для спілкування і одночасно вимогливий – таким запам’ятали його на кафедрі. Завдяки своєму таланту вмілого керівника, він створив кафедру плідних однодумців, які за його керівництвом досягли успіхів в науково-педагогічній роботі.

У 1970 р. Микола Григорович захистив докторську дисертацію на тему "Проблемы развития и размещения химической промышленности западных районов УССР". У 1971 році – стає професором. Серед наукових праць М.Г. Ігнатенка левова частка пов’язана з вивченням природи і господарства, їх взаємодією в господарському (суспільно-географічному) комплексі, науковим обґрунтуванням раціонального природокористування.

Професор Ігнатенко М.Г. започаткував новий напрям економіко-географічних досліджень природно-ресурсного потенціалу території та його економічної оцінки. Результат досліджень – розроблена методика структурного аналізу природно-ресурсного потенціалу території та його економічної оцінки. Вперше були обґрунтовані теоретико-методологічні та методичні основи дослідження природно-ресурсного потенціалу України з позицій економічної і соціальної географії. Це знайшло відображення в наукових працях вченого "Природно-ресурсный потенциал Среднего Приднестровья". - Черновцы, 1980. – у співавторстві; "Природно-ресурсный потенциал территории. Географический анализ и синтез." – Львов. 1986 – у співавторстві.

В 90-х роках ХХ ст. М.Г. Ігнатенко поглиблює предмет вивчення природно-ресурсного потенціалу території, наголошує на необхідності вивчення не тільки ПРП території, але й акваторії, певних компонентів. Про необхідність врахування екологічних умов у формуванні та визначенні напрямів розвитку продуктивних сил країни М.Г. Ігнатенко твердив ще наприкінці 60-х – початку 70-х років ХХ сторіччя (у висновках докторської дисертації, у працях, пов’язаних з розвитком хімічного комплексу західних областей України). Питання необхідності екологізації виробництва загострювались вченим і у вивченні агропромислового комплексу. Ще більшої актуальності воно набуло в умовах формування ринкових відносин суверенної України. В публікаціях Миколи Григоровича яскраво проявляється турбота про рідну землю, коли йдеться про пріоритетну складову життєдіяльності – земельні ресурси. Він писав «…тільки суверенний людський суб’єкт може вбачати в землі суверенний природний об’єкт, а тому розповсюджувати на нього почуття любові, турботи та поваги» (2004). З болем він вказував "…на жаль, досить часто ми спостерігаємо на теренах України так звану "азіатську" форму капіталізації, що проявляється в дуже низькій заробітній платні та використанні застарілих технологій вирощування сільськогосподарських культур" (2002 р.). Микола Григорович завжди робив наголос на тому, що Україна і український етнос історично пов’язані з землею. Він наполягав, щоб в умовах земельної реформи, становлення ринкової економіки, пріоритетною рисою розвитку агровиробництва було цілеспрямоване формування якості життя людей в їх конкретних територіальних спільностях.

Науково-педагогічна діяльність професора М.Г. Ігнатенка відзначена державним нагородами – медалями, грамотами, відзнаками "Відмінник народної освіти" (1972), "Ветеран праці" (1988), Грамотами Президії Верховної Ради УРСР та Української Академії Наук, йому присуджено премію Ради Міністрів України за кращу наукову роботу (1987). М.Г. Ігнатенко – Лауреат Президентської стипендії для видатних діячів науки і техніки України (2003).

Географічна наука