Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Відомі географи, географічні персоналії

Пітюренко Юхим Іванович

Юхим Іванович Пітюренко - доктор географічних наук, професор кафедри розміщення продуктивних сил Національного економічного університету.
Народився Юхим Іванович у жовтні 1928 року в селі Ганнівці на Дніпропетровщині в родині вчителя. У 1951 р. закінчив географічний факультет Дніпропетровського університету. Працював учителем, директором школи в Донецьку.

 

З 1960 року творчий і життєвий шлях Ю. І. Пітюренка пов'язаний з Києвом. В 1960 році він закінчив аспірантуру КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Він працював у науково-дослідному і проектному інституті містобудування (1960-1961рр.), викладав у Інституті народного господарства. Протягом 1963-1970 рр. Юхим Іванович працював у Раді по вивченню продуктивних сил України, а в 1971 р. разом з очолюваною ним проблемною групою з географії населення (з 1984 р. - відділ) перейшов до заново створеного Сектора географії при Інституті геофізики АН України, де впродовж 15 років успішно продовжував дослідження в галузі географії населення. В 1979 р. він захистив (у Ленінградському університеті) докторську дисертацію "Питання методології і методики дослідження регіональних систем міських поселень (на прикладі Української РСР)".

Разом із науковою діяльністю Ю. І. Пітюренко викладав у Київському державному університеті (1975-1983 рр.). З 1985 р. Юхим Іванович - у Київському інституті народного господарства (тепер Національний економічний університет): до 1988р. - декан факультету економіки праці та матеріально-технічного постачання, завідувач кафедрою економічної географії та економічної історії, з 1988р. - професор кафедри розміщення продуктивних сил. Результати наукової діяльності вченого викладені у численних наукових працях, серед яких кілька монографій: "Розвиток міст і міське розселення в Українській РСР" (1972 р.); "Територіальні системи міських поселень Української РСР (методологія і методика дослідження, аналіз сучасного становища, закономірності і перспективи розвитку)" (1977р.); "Системи розселення і територіальна організація народного господарства" (1983р.).

Він розробив типологію систем розселення і нові методи вивчення локальних, обласних та регіональних систем міських поселень, функціонально-системну типологію міст, визначив закономірності і поглибив концепцію взаємопов'язаного розвитку територіальних систем розселення та виробництва.
При значних досягненнях у теоретичній розробці наукових положень географії населення не можна не відзначити, що Юхим Іванович — невтомний організатор польових досліджень розселення, анкетних обстежень поселень. Виконані під його керівництвом прикладні дослідження з географії населення, конкретні рекомендації щодо розвитку малих і середніх міст, промислових, курортних і сільськогосподарських районів тощо широко використовувались у діяльності державних установ. Ю. І. Пітюренко успішно поєднував наукові дослідження з викладацькою діяльністю, з великою науково-організаторською роботою. Він був членом двох спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій, членом редколегії міжвідомчого наукового збірника "Економічна і соціальна географія". А також, ще й досі передає свій унікальний досвід та знання студентам.

Географічна наука