Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Джаман М.О., Федій О.А. Управління розселенським процесом як чинник розвитку сільської місцевості (на прикладі Полтавської області)

  • Назва статті: Управління розселенським процесом як чинник розвитку сільської місцевості (на прикладі Полтавської області)
  • Автор(и): Джаман М.О., Федій О.А.
  • УДК: 911.373:352.07(477.53)
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. - С. 81-85
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

Розкриті особливості управління в системах сільського розселення Полтавської області. Проведений аналіз дозволив виявити проблеми управління та визначити шляхи вдосконалення організації території. Доведено, що адміністративний статус сільських поселень позитивно впливає на їх розвиток. В селах з управлінськими структурами зосереджені основні виробничі фонди, об’єкти соціальної інфраструктури, трудоресурсний потенціал.
Ключові слова: сільська місцевість, сільське розселення, управління розселенням.

Михаил Джаман, Александр Федий. УПРАВЛЕНИЕ РАССЕЛЕНЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ). Раскрыты особенности управления в системах сельского расселения Полтавской области. Проведенный анализ позволил выявить проблемы управления и определить пути усовершенствования организации территории. Доказано, что административный статус сельских поселений положительно влияет на их развитие. В сёлах с управленческими структурами сосредоточены основные производственные фонды, объекты социальной инфраструктуры, трудоресурсный потенциал.
Ключевые слова: сельская местность, сельское расселение, управление расселением.

Mikhail Dzhaman, Alexander Fediy. PROCESS CONTROL OF INHABITANCE AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF RURAL LOCALITY (ON THE EXAMPLE OF THE POLTAVA REGION). There were found features of management in the systems of the rural settling of the Poltava region. The conducted analysis allowed to found management problems and define the ways of perfection of organization of the territory. It is proved that the administrative status of rural settlements positively affects their development. In villages with administrative structures general production funds, objects of social infrastructure, working resources potential, are concentrated.
Keywords: agricultural territories, rural settling, management by settling.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука