Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Нємець К.А. Моделювання траєкторії розвитку регіональних соціогеосистем України

  • Назва статті: Моделювання траєкторії розвитку регіональних соціогеосистем України
  • Автор(и): Нємець К.А.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. - С. 66-80
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

У статті описана методика моделювання руху соціогеосистем у нормованому багатовимірному ознаковому просторі. Показано, що траєкторія розвитку соціогеосистеми характеризується двома множинами показників - параметрами напрямку руху і лінійними характеристиками руху, описана методика їх розрахунку, обґрунтовано можливість їхньої інтерпретації. Як приклад, наведено результати демонстраційного моделювання траєкторій розвитку регіональних соціогеосистем України за період 2000 – 2007 роки.
Ключові слова: соціогеосистема, суспільно – географічний процес, багатовимірний простір, траєкторія руху, моделювання, напрямок руху, лінійні характеристики.

Константин Немец. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИОГЕОСИСТЕМ УКРАИНЫ. В статье описана методика моделирования движения социогеосистем в нормированном многомерном признаковом пространстве. Показано, что траектория развития социогеосистемы характеризуется двумя множествами показателей – параметрами направления движения и линейными характеристиками движения, описана методика их расчета, обоснована возможность их интерпретации. Как пример, приведены результаты демонстрационного моделирования траекторий развития региональных социогеосистем Украины за период 2000 – 2007 годы.
Ключевые слова: социогеосистема, общественно – географический процесс, многомерное пространство, траектория движения, моделирование, направление движения, линейные характеристики.

Кonstantin Niemets. SIMULATION OF THE TRAJECTORY OF DEVELOPMENT OF REGIONAL SOCIAL GEOSYSTEMS OF UKRAINE. The article describes the methodology of simulation of the movement of social geosystems in normalized multidimensional feature space. It is shown that the trajectory of development of social geosystem is characterized by two sets of indexes - the parameters of direction and linear characteristics of the movement; it described the methodology for their calculation; it is grounded possibility of their interpretation. As an example, the results of a demonstration simulation of the trajectories of development of regional social geosystems of Ukraine for the period of 2000 - 2007 years are given.
Keywords: social geosystem, social-geographical process, multidimensional space, trajectory of movement, simulation, direction of movement, linear characteristics.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука