Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Пилипенко І.О. Сучасні напрямки та підходи нівелювання диспропорцій територіальних систем "центр-периферія"

  • Назва статті: Сучасні напрямки та підходи нівелювання диспропорцій територіальних систем "центр-периферія"
  • Автор(и): Пилипенко І.О.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. - С. 58-62
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

У статті охарактеризовані наявні тенденції розвитку регіонів України через призму бачення їх як систем "центр-периферія", визначено основні заходи подолання диспропорцій у територіальних системах типу "центр-периферія". Як найбільш доцільні сучасні напрямки подолання регіональних диспропорцій відзначені кластерний розвиток та інноваційна діяльність.
Ключові слова: система "центр - периферія", регіональні диспропорції, кластерний розвиток, інноваційна діяльність.

Игорь Пилипенко. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ ДИСПРОПОРЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ "ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ". В статье охарактеризованные имеющиеся тенденции развития регионов Украины через призму видения их как систем "центр-периферия", определены основные мероприятия по преодолению диспропорций в территориальных системах типа "центр-периферия". Как наиболее целесообразные современные направления преодоления региональных контрастов отмечены кластерное развитие и инновационная деятельность.
Ключевые слова: система «центр-периферия», региональные диспропорции, кластерное развитие, инновационная деятельность.

Igor Pilipenko. MODERN DIRECTIONS AND APPROACHES OF SMOOTHING DISPROPORTION TERRITORIAL SYSTEMS "CENTRE-PERIPHERY". Available trends of the development region of Ukraine through prism of the vision their as systems "centre-periphery" are characterized in article. Main actions for removing disproportion in territorial system of the type "centre-periphery" are determined. As the most expedient modern directions removing regional contrast noted cluster development
and innovation activity.
Keywords: system "centre-periphery", regional disproportions, cluster development, innovation activity.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука