Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Яснюк Т.Є. Наукові принципи дослідження мінерально-сировинних ресурсів як компоненту інтегрального природно-ресурсного потенціалу території

  • Назва статті: Наукові принципи дослідження мінерально-сировинних ресурсів як компоненту інтегрального природно-ресурсного потенціалу території
  • Автор(и): Яснюк Т.Є.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7(2). - С. 53-58
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

У статті визначена роль мінерально-сировинних ресурсів України у формуванні інтегрального природно-ресурсного потенціалу. Вказано на важливість комплексного і збалансованого розвитку мінерально-сировинної бази та господарського використання корисних копалин. Основним принципом дослідження має бути науковий підхід із загальнодержавних та регіональних позицій. Значна увага акцентувалася на сутності комплексного і раціонального використання корисних копалин. Визначені принципи раціонального використання мінеральних ресурсів для території всієї країни та груп регіонів.
Ключові слова: інтегральний потенціал, мінерально-сировинні ресурси, раціональне ресурсокористування.

Тамара Яснюк. НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ КАК КОМПОНЕНТА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ. В статье определено участие минерально-сырьевых ресурсов Украины в формировании интегрального природно-ресурсного потенциала. Подчеркнута важная роль комплексного и сбалансированного развития минерально-сырьевой базы и хозяйственного использования полезных ископаемых. Основным принципом исследования минерально-сырьевых ресурсов как компонента интегрального потенциала территории должен быть такой научный подход, который учитывает общегосударственные и региональные интересы. Значительное внимание в статье было уделено сущности комплексного и рационального использования полезных ископаемых. Определены принципы рационального использования минеральных ресурсов для территории всей страны и групп регионов.
Ключевые слова: интегральный потенциал, минерально-сырьевые ресурсы, рациональное природопользование.

Tamara Yasnyuk. THE SCIENTIFIC PRINCIPLES OF RESEARCH OF MINERAL RESOURCES AS A COMPONENT OF INTEGRAL NATURAL-RESOURCES POTENTIAL OF THE TERRITORY. The role of mineral resources of Ukraine for the formation of integral natural-resources potential had been determined in the article. The important role of complex and balance development of mineral resources base and economy using of minerals had been accented. The scientific method of taking into consideration the state and regional interests must be the main principle in the research of mineral resources as a component of integral potential. A big attention to the essence of complex and rational using of mineral resources had been given. There were determined the principles of rational using of mineral resources for the whole country territory and groups of regions.
Keywords: integral potential, mineral resources, rational using of resources.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука