Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Барановський М.О. Прогнозування фінансових ресурсів, необхідних для стимулювання розвитку та подолання стану депресивності сільських територій України

  • Назва статті: Прогнозування фінансових ресурсів, необхідних для стимулювання розвитку та подолання стану депресивності сільських територій України
  • Автор(и): Барановський М.О.
  • УДК: 911.3.33 (477)
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. - С. 22-28
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

Здійснено оцінку існуючих джерел та обсягів фінансування заходів із стимулювання розвитку депресивних регіонів. Запропоновані механізми розширення фінансової бази підтримки проблемних територій та визначені критерії розподілу фінансових ресурсів між депресивними територіями різного типу. Із використанням трендових моделей здійснено прогнозування обсягів фінансових ресурсів, які можуть бути спрямовані на подолання стану депресивності сільських територій України на період до 2015 р.
Ключові слова: сільські депресивні території, стимулювання розвитку, фінансові ресурси.

Николай Барановский. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ДЕПРЕССИВНОСТИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ. Осуществлено оценку действующих источников и объемов финансирования мероприятий из стимулирования развития депрессивных регионов. Предложены механизмы расширения финансовой базы поддержки проблемных территорий и определены критерии распределения финансовых ресурсов между депрессивными территориями разного типа. С использованием трендовых моделей осуществлено прогнозирование объемов финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на преодоление состояния депрессивности сельских территорий Украины на период до 2015 г.
Ключевые слова: сельские депрессивные территории, стимулирование развития, финансовые ресурсы.

Mikola Baranovsky. FORECASTING OF THE FINANCIAL RESOURCES NECESSARY FOR STIMULATION OF DEVELOPMENT AND OVERCOMING THE CONDITION OF DEPRESSION OF THE RURAL TERRITORIES. Assessment of the functional sources and volumes of financing the actions for stimulation of the development of the depressed regions is completed. Mechanisms of expansion of the financial base of the support of the problem territories are offered and criteria of distribution of the financial resources among the depressed territories of different types are defined. Using trend models prognostication of volumes of the financial resources which can be directed to overcoming the condition of the depression of the rural territories of Ukraine for the period till 2015 is accomplished.
Keywords: rural depressed territories, stimulation of the development, financial resources.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука