Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Качаєв Ю.Д. Особливості територіальної організації інвестиційної діяльності

  • Назва статті: Особливості територіальної організації інвестиційної діяльності
  • Автор(и): Качаєв Ю.Д.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. - С. 28-34
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

Вивчені чинники територіальної організації інвестиційної діяльності, виявлені їх відмінності та спільні риси. Виділені основні територіальні інвестиційні процеси: просторові, компонентно-структурні та функціонально-структурні. З'ясовано, що основними типами елементів територіальної структури інвестиційної діяльності є територіально-інвестиційні системи та функціонально-територіальні інвестиційні системи. Виявлена активна взаємодія інвестиційної діяльності з зовнішнім середовищем. Показаний інтегративний характер територіальної організації інвестиційної діяльності, на відміну від територіальної організації окремих її видів.
Ключові слова: територіальна організація, інвестиційна діяльність,особливості, інвестиційні процеси.

Юрий Качаев. ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Изучены факторы территориальной организации инвестиционной деятельности, выявлены их отличия и общие черты. Выделены основные территориальные инвестиционные процессы: пространственные, компонентно-структурные и функционально-структурные. Выяснено, что основными типами элементов территориальной структуры инвестиционной деятельности являются территориально-инвестиционные системы и функционально-территориальные инвестиционные системы. Обнаружено активное взаимодействие инвестиционной деятельности с внешней средой. Показан интегративний характер территориальной организации инвестиционной деятельности, в отличие от территориальной организации отдельных ее видов.
Ключевые слова: территориальная организация, инвестиционная деятельность, особенности, инвестиционные процессы.

Yu. Kachaev. FEATURES OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY. The factors of territorial organization of investment activity are studied, their differences and general lines are exposed. Basic territorial investment processes are selected: spatial, component-structural and functionally-structural. It is found out that the basic types of elements of territorial structure of investment activity are the territorial-investment systems and functionally-territorial investment systems. Found out the active co-operating of investment activity with an external environment. Integral character of territorial organization of investment activity is shown, unlike territorial organization of its separate kinds.
Keywords: territorial organization, investment activity, features, investment processes.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука