Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Байназаров А.М. Освітній комплекс України: динаміка рівня освіти населення в регіонах країни

  • Назва статті: Освітній комплекс України: динаміка рівня освіти населення в регіонах країни
  • Автор(и): Байназаров А.М.
  • УДК: 911.3:37(477)
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. - С. 140-144
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

Висвітлені результати аналізу динаміки охоплення населення України освітою, а також її вікові та гендерні відмінності в період, за який здійснювались останні п'ять переписів населення (1959 – 2001 рр.). Виділені основні риси трансформаційних процесів в економіці та їх зв’язок з якістю і рівнем освіти населення. Представлені результати аналізу змін в територіальній організації сфери освіти в регіонах держави за останнє десятиліття (1998 – 2008 рр.).
Ключові слова: освіта, освітній комплекс, освітній потенціал території, рівень освіти населення, територіальна структура освітнього комплексу.

Анатолий Байназаров. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УКРАИНЫ: ДИНАМИКА УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ СТРАНЫ. Освещены результаты анализа динамики охвата населения Украины образованием, а также его возрастных и гендерных различий в период, за который производились последние пять переписей населения (1959 - 2001 гг.). Выделены основные черты трансформационных процессов в экономике и их связь с качеством и уровнем образования населения. Представлены результаты анализа изменений в территориальной организации сферы образовании в регионах государства за последнее десятилетие (1998-2008 гг.).
Ключевые слова: образование, образовательный комплекс, образовательный потенциал территории, уровень образования населения, территориальная структура образовательного комплекса.

Anatolii Bainazarov. EDUCATIONAL COMPLEX OF UKRAINE: DYNAMICS OF THE EDUCATIONAL LEVEL OF THE POPULATION IN COUNTRY REGIONS. Results of the analysis of dynamics coverage the population of Ukraine by formation, and also its age and gender distinctions during the period for which last five population censuses (1959 - 2001) were made are shined. The basic lines transformation processes in economy and their communication with quality and a population educational level are allocated. Results of the analysis of changes in the territorial organisation of sphere formation in state regions for last decade (1998-2008) are presented.
Keywords: formation, an educational complex, educational potential of territory, a population educational level, territorial structure of an educational complex.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука