Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Нємець Л.М., Моштакова Н.В. Культурна спадщина Луганської області

  • Назва статті: Культурна спадщина Луганської області
  • Автор(и): Нємець Л.М., Моштакова Н.В.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. - С. 144-152
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

Проаналізовано поняття "культурна спадщина" та розглянуті класифікації об’єктів культурної спадщини за різними критеріями. Проведено комплексне дослідження культурної спадщини Луганської області. Визначено місце області в культурній спадщині України. Зроблені висновки про можливості використання культурної спадщини в господарській діяльності людини для підвищення культурного потенціалу регіону.
Ключові слова: культурна спадщина, об’єкти культурної спадщини, пам’ятки культурної спадщини (історії, археології, архітектури і містобудування, монументального мистецтва, науки і техніки, ландшафтні), Державний реєстр нерухомих пам’яток України.

Людмила Немец, Наталия Моштакова. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. Сделан анализ понятия "культурное наследие" и рассмотрены классификации объектов культурного наследия по разным критериям. Проведено комплексное исследование культурного наследия Луганской области. Определено место области в культурном наследии Украины. Сделаны выводы о возможностях использования культурного наследия в хозяйственной деятельности человека для повышения культурного потенциала региона.
Ключевые слова: культурное наследие, объекты культурного наследия, памятники культурного наследия (истории, археологии, архитектуры и градостроительства, монументального искусства, науки и техники, ландшафтные), Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Lyudmila Nemets, Natalia Moshtakova. CULTURAL LEGACY OF THE LUGANSK REGION. Notion a "cultural legacy" and classifications of objects of cultural legacy on different criteria are analysed. Complex research of cultural legacy of the Lugansk region is conducted. The place of region in the cultural legacy of Ukraine is definite. Conclusions about possibilities of the use of cultural legacy in economic activity of population for the rise of cultural potential of region are done.
Keywords: cultural legacy, objects of cultural legacy, monuments of cultural legacy (of history, of archaeology, of architecture and town-planning, of monumental art, of science and technique, of landscape), the State register of immovable monuments of Ukraine.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука